Hopp til hovedinnhold

Næringslivsdelegasjon til Storbritannia 2022

London skyline financial district buildingsFoto: Getty Images
Norsk næringsliv innenfor energi, grønn industri, teknologi og kreative næringer drar i september til Storbritannia for å styrke samarbeidet med britene og nå felles mål om grønn og bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer norske bedrifter til å bli med. 

Norsk næringsliv som jobber innenfor energi, grønn industri, teknologi og kreative næringer oppfordres til å ta kontakt for mulig deltagelse. Besøket starter i Aberdeen og avsluttes i London.

Om delegasjonen

Delegasjonen blir ledet av H.K.H kronprins Haakon og H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit, som vil være på offisielt besøk i Storbritannia i tidsrommet 14.-16. september. Det planlegges for deltagelse av næringsminister Jan Christian Vestre.

Besøket skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia med fokus på samarbeid innen energi, grønn industri- og oppskalering av ny teknologi. I tillegg vil fremme av kultur og kreative næringer stå på programmet.

Hvorfor være med?

Norge og Storbritannia har historisk tette bånd – og Storbritannia er et av Norges aller viktigste eksportmarkeder. Et enda tettere samarbeid kan bidra til oppskalering av løsninger innenfor energi, grønn industri og diverse teknologinæringer. Sammen kan Norge og Storbritannia utvikle og implementere løsninger for å sette fart på det grønne skiftet.

Delegasjonen vil være en mulighet for norske bedrifter til å møte relevante forretningspartnere og danne seg et nettverk med norske og britiske bedrifter. Det vil bli arrangert matchmaking mellom bedrifter både fysisk og digitalt, og deltagerne vil få verdifull markedsinnsikt, og kjennskap til britisk businesskultur.

Programmet

Delegasjonen starter i Aberdeen der det vil være fokus på hvordan Norge og Storbritannia sammen kan utvikle og oppskalere havnæringene. Vi har et fellesskap rundt Nordsjøen hvor vi kan utvikle vårt eksisterende samarbeid. Storbritannia er dessuten ett av de viktigste markedene for norsk energieksport, som også er avgjørende for britisk energisikkerhet. Det er behov for enda tettere samarbeid for å oppfylle klimamålene, sikre energiforsyning og skape nye jobber – og ta en internasjonal lederrolle for et grønt skifte i industrien.

I Aberdeen vil det være bl.a. spesialiserte sesjoner innenfor havvind, karbonlagring og akvakultur.

Grønn industri, energi og energisikkerhet vil også være et tema i London. I tillegg er det et omfattende program rundt teknologi og kreative næringer. Storbritannia sikter seg inn mot en internasjonal lederrolle i den fjerde industrielle revolusjonen: kunstig intelligens, smart robotikk, «Internet of Things», og mye mer. Det britiske økosystemet for forskning, innovasjon og investeringer er allerede blant verdens fremste, mens Norges styrke ligger i rollen som et testsenter for ny teknologi og en innovativ teknologibransje. Britisk investeringskapital og norske teknologiske løsninger vil være en god kombinasjon.

Programmet i London skal bygge videre på det allerede eksisterende samarbeidet mellom Norge og Storbritannia for bedrifter innenfor bl.a fintech, agritech, helseteknologi, smarte byer og musikkteknologi. Det vil også være program for bedrifter innenfor kreativ næring, som har Storbritannia som et viktig marked og en døråpner for det globale markedet.

Publisert :
Sist oppdatert :