Hopp til hovedinnhold

Norden forenes i én paviljong på verdensutstillingen i Osaka, Japan

Illustrasjon av paviljongen© Illustrasjon: Michele De Lucchi og AMDL Circle / Rimond.
Den nordiske paviljongen.
Norge deltar i en fellesnordisk paviljong på World Expo Osaka 2025. Nå er også skisse til paviljongen klar.

World Expo er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter. Målet er å samle mennesker og innovasjoner fra hele verden for å møte globale utfordringer som trenger internasjonalt samarbeid. Expo 2025 finner sted i Osaka, Japan, og Norden stiller sammen.

Næringsminister VestreFoto: Tom Hansen / Innovasjon Norge
Næringsminister Vestre fra en næringslivsdelegasjon til Danmark tidligere i år.

- I denne verdensutstillingen har vi gått sammen med de andre nordiske landene i en felles paviljong. Norge og Norden har en sterk posisjon innenfor flere områder i det grønne skiftet, og Expo i Osaka vil være et flott utstillingsvindu for dette. Sammen står vi også sterkere for å knytte bånd med Japan og japansk næringsliv.. Jeg er veldig glad for at dette blir en samarbeidsarena og har stor tro på at det blir vellykket, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Verdensutstillingen

Verdensutstillingen finner sted hvert femte år med det formål å la land og regioner fremheve innovasjoner og nye teknologier. I 2025 kommer den tilbake til Osaka som også arrangerte i 1970, og denne gangen under temaet "Designing Future Society for Our Lives".

Expo 2025 Osaka gir de nordiske landene og næringslivet muligheten til å knytte seg til det japanske markedet i en felles innsats for å nå FNs bærekraftsmål, på områder som levedyktige løsninger for smarte byer, fornybar energi, matsikkerhet og reduksjon av utslipp. Med banebrytende innovasjoner som symaskinen og Eiffeltårnet som arv fra verdensutstillingen, vil Expo i Osaka videreføre tradisjonen med å presentere morgendagens løsninger.

Det er Innovasjon Norge som organiserer den norske deltagelsen i den nordiske paviljongen, og er nå i kontakt med aktører i næringslivet som vil være relevante å ha med på en slik arena. Innovasjon Norge har eksportkontor i Tokyo, og kan dermed bruke kompetansen om Japan og det japanske markedet som er opparbeidet gjennom mange år til beste for næringslivet som blir med på paviljongen.

Paviljongen

Den nordiske paviljongen samler Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og selve paviljongstrukturen vil være et vitnesbyrd om den nordiske tilknytningen til naturen, som er en kulturell verdi vi deler med Japan. Hele den nordiske paviljongen skal være designet og bygget med det formål å kunne gjenbrukes.

Paviljongen er designet av italienerne Michele De Lucchi og AMDL Circle, og skal bygges av Expo-kontraktøren Rimond. Den vil være en 17 meter høy tømmerkonstruksjon på 1.200 kvadratmeter, som skal fremstå tidløs og bærekraftig. Paviljongen skal huse et nordisk utstillingsområde samt et tak med restaurant og nordisk hage, i tillegg til andre møteplasser og et forretningssenter.

Fellespaviljongen på Expo 2025 i Osaka skal formidle de rike kulturelle fortellingene om Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som er fundamentert på tillit, bærekraft og innovasjon.

Nordens posisjon

Målet med den nordiske paviljongen er at den skal vekke interesse hos alle besøkende, og være relevant for nordiske selskaper som har tilstedeværelse i Japan. Paviljongen skal styrke den nordiske posisjonen i Japan, samtidig som man synliggjør nordiske innovasjoner og verdier internasjonalt.

De nordiske landene jobber nå for å utforme tema og innhold til paviljongen, og sammen finne frem til et felles konsept.

Paviljongen© Illustrasjon: Michele De Lucchi og AMDL Circle / Rimond
Publisert :
Sist oppdatert :