Hopp til hovedinnhold

Norsk-japansk samarbeid og styrket team i Tokyo

Japans handelsminister og Vestre holder opp hver sin penn mens de smiler før de skal signereFoto: Innovasjon Norge
Japans minister for økonomi, handel og industri Yasutoshi Nishimura i ferd med å signere avtale med Norges næringsminister Jan Christian Vestre.
Norge og Japan signerte i dag avtale om partnerskap i arbeidet med grønn omstilling. Store næringslivsaktører skal nå samarbeide med Innovasjon Norge for å lande flere norske kontrakter.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre er i Tokyo. Næringsministeren har under besøket blitt enig om et tettere strategisk partnerskap innenfor det grønne skiftet med sin japanske motpart, Yasutoshi Nishimura.

Regjeringen ønsker å legge til rette for et tettere samarbeid mellom norsk og japansk næringsliv. Japanske bedrifter skal kunne dra nytte av norsk ekspertise, teknologi og investeringer.

Japan har store ambisjoner for utvikling av havvind og etablering av globale verdikjeder for hydrogen og ammoniakk. Norske selskaper videreutvikler nå samarbeidet med partnere i Japan for å skape kostnadseffektive løsninger som kan skape verdikjeder både i Japan og i Norge.

- Japan er en industrinasjon som har satt seg ambisiøse mål for den grønne omstillingen. Vi er i Japan for å synliggjøre norske grønne løsninger og etablere Norge som en relevant partner for Japan. Derfor er jeg glad for at vi under besøket skal underskrive en kommuniké hvor vi stadfester et partnerskap i arbeidet med grønn omstilling og er enige om å samarbeide tettere mot det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Innovasjon Norge har samlet et knippe ledende norske bedrifter innen grønn omstilling i energi- og maritim sektor til møter og seminarer i Tokyo under besøket fra statsminister og næringsminister.

- Norge og Japan utfyller hverandre på mange måter. Norge er en energiproduserende nasjon, og Japan er en avansert sluttbruker av energi og avhengige av energiimport. Sammen kan man danne verdikjeder på ren energi som tjener begge land økonomisk og miljømessig, sier leder for Innovasjon Norge i Japan, Svein Grandum.

Svein Grandum og to fra NavtorFoto: Innovasjon Norge
Leder for Innovasjon Norge i Japan, Svein Grandum (i midten), i samtale med Hiroaki Kitano, regiondirektør for Japan i Navtor, og Børge Hetland, COO i Navtor.

Et slikt industripartnerskap mellom Norge og Japan øker relevansen av norske leveranser inn i den japanske havvindutbyggingen.

Eksisterende samarbeid

Det er allerede samarbeid på havvind, hydrogen og ammoniakk, batterier og CCUS mellom Norge og Japan, og Innovasjon Norges kontor i Tokyo har hjulpet norske bedrifter inn i flere av disse prosjektene.

Norge utvikler og kommersialiserer batteriteknologi sammen med Japan, der ett eksempel er japansk teknologi brukt i Freyr sitt testanlegg i Mo i Rana.

Et japansk selskap skal operere skipene som skal frakte CO2 fra Brevik til Øygarden i Langskip-prosjektet, verdens første fullskala CCS-pilotprosjekt.

Norske selskap er også med i anbud om havvindutbygging i Japan, og vice versa, og norske selskap har inngått avtaler om leveranser knyttet til havvindutbygging, fra geologiske undersøkelser og værtjenester, til supplyskip og teknologi som tidligere er brukt i norsk offshore virksomhet.

Japan har ambisjoner om utbygging av 30 GW havvind innen 2030 og 45 GW innen 2040 som et ledd i nå sitt mål om karbonnøytralitet innen 2050.

- Norsk teknologi, erfaring og løsninger, ikke minst for flytende havvind er etterspurt og danner absolutt et grunnlag for industrielt partnerskap, sier Svein Grandum.

Næringslivet og Innovasjon Norge

Innovasjon Norge og Team Norway i Japan setter nå inn økte ressurser på bakken i Japan, for å jobbe tettere med japanske selskaper og myndigheter og dermed sikre at norske selskaper vinner kontrakter i Japan. Equinor, Kongsberg Maritime og DOF går sammen om å styrke denne satsingen gjennom samfinansiering og aktiv deltakelse.

- Denne satsingen gjør vi med sterk involvering fra næringslivet, der næringslivet er med og bidrar til å øke Team Norway-ressursene og tilfører viktig kompetanse til denne felles satsingen i det japanske markedet. Å være tett på markedet her ute med riktig kompetanse og med nok ressurser er viktig for at norske løsninger skal lede til gode og langsiktige kontrakter for norsk næringsliv, sier Grandum.

Publisert :
Sist oppdatert :