Hopp til hovedinnhold

Norske bedrifter inviteres på delegasjon til Tyskland i november

Hamburg© Getty Images
I Hamburg vil det være mulighet til å treffe norske og tyske aktører innenfor hydrogen og andre lavkarbonløsninger, samt grønn maritim.
Vi inviterer norske bedrifter til å bli med på næringslivsdelegasjon til München og Hamburg 6. til 8. november innenfor temaene ren energi, grønn skipsfart og forsvars- og sikkerhetsindustri.

Næringslivsdelegasjonen skjer i forbindelse med Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit sitt offisielle besøk til Tyskland.

Kronprinsparet ledsages av næringsminister Jan Christian Vestre, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og olje- og energiminister Terje Aasland.

Gyllen mulighet

Programmet i München den 6. - 7. november 2023 vil ha fokus på forsvars- og sikkerhetsindustri, mens programmet i Hamburg 7. - 8. november 2023 vil legge vekt på grønn energiomstilling med spesielt fokus på hydrogen, CCUS (karbonfangst, -bruk og –lagring), fornybarkraft og grønn maritim.

Konferansen gir både tyske og norske selskaper en enestående mulighet til å etablere nye forretningsforbindelser, vedlikeholde eksisterende relasjoner og oppdage nye investerings- og forretningsmuligheter.

- En næringslivsdelegasjon er en glimrende arena for å utveksle ideer, presentere løsninger og drive nettverksbygging. Tyskland har store ambisjoner og er et veldig stort marked, som lett kan matches med innovative norske løsninger. Dette er en gyllen anledning for norske bedrifter innenfor hydrogen og andre lavkarbonløsninger, maritim næring og forsvarsmateriell- og teknologi til å vise fram løsninger som kan bidra til grønn omstilling, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Norsk-tysk samarbeid

Norge og Tyskland har sterke forpliktelser, initiativ og tiltak for energiomstilling for å kunne svare på FNs klimamål. De to landene har en lang historie og erfaring med samarbeid innenfor energi, industri og skipsfart. Sammen jobber nå landene for å utforske mulighetene for verdikjeder innenfor hydrogen og lavkarbonløsninger.

Norge ønsker å bidra aktivt i utviklingen av et kommersielt hydrogenmarked i Tyskland og i EU. De to landene ønsker å få på plass storskala leveranser av hydrogen fra Norge til Tyskland innen 2030. Mulighetene for norske bedrifter innenfor denne verdikjeden er derfor svært gode.

- Norge og Tyskland har store ambisjoner om energisamarbeid innenfor hydrogen og CCUS. Nå må næringslivet gripe mulighetene, og denne delegasjonen vil være en glimrende arena for å starte samarbeidet, sier Haugli.

Maritim industri er viktig for både Norge og Tyskland, og mange av verdens mest moderne skip er bygget ved norske og tyske verft eller er utstyrt med norsk og tysk materiell og teknologi. Skipsfarten står samtidig for mye utslipp av klimagasser, så grønn omstilling av næringen er høyt prioritert i begge land. Tyskland og Norge kan være pådrivere for grønn maritim næring i Europa og resten av verden.

Det norsk-tyske energi- og hydrogensamarbeidet vil være en viktig brikke i samarbeidet om grønn maritim næring, og næringslivsdelegasjonen i Hamburg 8. november vil være en viktig møteplass for bedrifter innen hydrogen og grønn maritim næring.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør også det norske statsbesøket viktig, og derfor er forsvars- og sikkerhetsindustri tema for næringslivsdelegasjonen i München.

Kontorer i Tyskland

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet er Innovasjon Norge ansvarlig for ledelsen og organiseringen av programmet for næringslivsdelegasjonen, i samarbeid med Norges ambassade til Berlin, Rederiforbundet, Norwep og Norsk-Tysk handelskammer.

Innovasjon Norge har kontor i både München og Hamburg, som er rigget for å hjelpe norske bedrifter som ser muligheter i det tyske markedet.

- Vi kommer til å se enda tettere samarbeid om grønn omstilling mellom de europeiske landene i årene som kommer. Innovasjon Norges bidrag til dette er blant annet å lage arenaer hvor norsk næringsliv kan møte relevante samarbeidspartnere. I land der vi har eksportkontor har vi allerede mye kunnskap om markedet, og kan tilrettelegge for at norske bedrifter treffer de riktige potensielle partnerne. Norge har løsninger som Tyskland trenger og motsatt. Vi gleder oss til å videreutvikle det tysk-norske samarbeidet gjennom disse møteplassene i München og Hamburg, sier Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :