Hopp til hovedinnhold

Norske selskaper muliggjør enorm havvindutvikling i USA

Frihetsgudinnen og New York skyline sett fra sjøenFoto: Getty Images.
Delstaten New York skal bygge 9 gigawatt havvind innen 2035. Både her og andre steder i USA er norske selskaper tungt inne i store havvindprosjekter. 
Norske selskaper står sentralt plassert når USA investerer tungt i havvind og grønn teknologi i årene fremover. - Equinor utvikler nå prosjekter som tilsvarer 15 prosent av Biden-administrasjonens mål fram mot 2030, så vi er helt sentrale i USAs havvind-agenda​, sier Anders Hangeland, visepresident for Renewables US i Equinor.

Vindkraft til havs vokser raskt og har potensial til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer i fremtiden. Takket være flere tiår med maritim erfaring og generell ekspertise på å bygge ting til havs, er Norge unikt posisjonert til å ta en betydelig del av dette voksende markedet.

USA er et av markedene hvor den spirende norske havvind-leverandørindustrien kan bidra til verdiskaping samtidig som den hjelper verden med overgangen til grønn energi. Derfor er havvind i USA også en av Innovasjon Norges store eksportsatsinger (HPO). Når den ene vindparken etter den andre snart dukker opp på begge kyster av USA, er det norske selskaper og norsk teknologi som leder an.

Havvind - vindmøller på havet
Norske Fred. Olsen Windcarrier installerte fem vindturbiner på Block Island Wind utenfor Rhode Island - den første havvindparken i USA.

Satser på flytende havvind i California

Det er ingen tvil om at amerikanske kystfarvann har et enormt potensial for utvikling av havvind. Det er anslått at vindkraft kan produsere mer enn 2 000 GW elektrisk kraft, som er nesten dobbelt så mye som dagens strømforbruk i USA.

Flere norske selskaper, inkludert Equinor, er allerede godt i gang med utviklingen av havvind-prosjekter på både øst- og vestkysten av USA.

I mellomtiden planlegger Aker Offshore Wind og deres partnere en flytende vindpark som skal ligge utenfor kysten av Humboldt Bay i Nord-California. Prosjektet, som skal produsere opptil 150 MW kraft, har som mål å være den første havvind-parken i California og forventes å være "online" i 2025.

Det grønne lyset for utbyggingen kom som en del av president Joe Bidens plan om å lage 30 GW fornybar kraft fra amerikanske havvindparker innen 2030.

Blir en av de største havvind-aktørene i USA

California-prosjektet er ikke det eneste som pågår i USA. Delstaten New York har de mest omfattende målene, med ambisjoner om å bygge havvind tilsvarende 9 gigawatt innen 2035. Det tilsvarer omtrent halvparten av kapasiteten til gasskraftverkene i delstaten i dag.

Der har Equinor posisjonert seg gjennom de to prosjektene Empire Wind og Beacon Wind, som til sammen skal levere strøm til over en million husstander fra havvindparker utenfor kysten av New York. Prosjektene er i partnerskap med lokale myndigheter og BP.

­- ­Dette er landområder som vi har kjøpt oss inn i og jobber med å utvikle som fullverdige prosjekter, forteller Hangeland i Equinor.

Den første auksjonen vant Equinor i 2018, en 816 megawattskontrakt som sikrer første fasen av Empire Wind 1. I januar 2021 ble det kjent at selskapet var valgt til å forsyne staten New York med ytterligere havvindkraft i en av de største tildelingene av fornybar energi i USAs historie.

- Vi vant enda en kontrakt i New York, denne gang på 2,5 gigawatt som sikrer Empire Wind fase 2 og den første delen av Beacon Wind. Så vi har nå totalt kontrakter på 3,3 gigawatt med New York, som er en betydelig havvind-portefølje, forteller han.

Disse tallene gjør Equinor til en av USAs største leverandører på havvindkraft, noe som viser at Norge klarer å hevde seg mot internasjonal konkurranse i dette segmentet.

- Dette er veldig stort for Equinor, også tenker jeg at det er kult med norskehatten på, at vi kan bidra med vår kompetanse til det grønne skiftet i USA, sier han.

Havvindprosjektene vil bidra til at delstaten New York kan nå sine fornybarmål, samt sikre utvikling og bidra til aktivitet i lokalsamfunnet.

- Et av punktene som vi brukte i auksjonen vi nå vant, er at vi planlegger å bygge komponenter av vindparken lokalt i New York. Slik skaper vi både lokal industri og økonomisk aktivitet, forteller Hangeland.


Foretrukket norsk leverandør av eksportkabler

Med prosjektene utenfor New York får Norge nok en gang vist seg frem som en pionér innen havvind-utvikling, hvor vi er godt posisjonert til å bidra i alle ledd av forsyningskjeden.

Nexans Norway har blitt kåret til den foretrukne leverandøren av eksportkabler for Empire Wind-prosjektet.

- Vi skal konstruere, produsere og installere med vårt eget fartøy og beskytte eksportkabelen som skal føre strøm inn i nettet til New York. Det er en stor strømkabel som vil gå omtrent 60 kilometer fra hav til land, sier Sylvain Cabalery, visepresident for salg, markedsføring og anbud i Nexans.

Han forteller videre at hjernen av prosjektet sitter i Norge og at verktøyet for å produsere og installere kablene er startet i Norge.

- Nexans Norways fulle ekspertise har blitt brukt til Empire Wind-prosjektet. Så uten Norge er det helt klart ikke noe prosjekt.

Nexans er allerede i front for havvindindustrien i USA og har investert i et kabelproduksjonsanlegg der borte.

Stor rød og hvit båt
AURORA NEXANS: Det 149,9 meter lange og 31 meter brede fartøyet er designet til å installere kabler ned til 3000 meters havdyp. Foto: Ulstein Group/Per Eide Studio.

- Vi er forpliktet til å jobbe langsiktig i USA. Og det er derfor vi har et nytt kabelproduksjonsanlegg i USA. Vår styrke vil ligge i å være sterk i både Europa og USA, hvor vi kan jobbe med våre europeiske kunder, ekspandere i USA og gi dem det beste fra begge verdener, sier han.

Nexans Aurora levert av Ulstein Verft

På prosjektet skal selskapet bruke sitt nye kabelleggingsfartøy Nexans Aurora, et skreddersydd fartøy designet av Nexans.

- Det er et av de mest avanserte kabelleggingsfartøyene i verden, som har kapasitet til å frakte 10 000 tonn kabel. Alt utstyret om bord er designet for å håndtere og installere kablene på en sikker måte, sier Cabalery

Det er Ulstein Verft som står bak byggingen av Nexans Aurora. Ulstein spesialiserer seg på blant annet vindfartøy og har levert banebrytende skip til noen av Europas mest spennende havvindprosjekt.

I samarbeid med Nexans, Skipsteknisk og MAATS Tech, som hver for seg er ledende på sine felt, har de nå sjøsatt det avanserte kabelinstallasjonsskipet, som skal operere over hele verden inkludert oppdrag fra grunt til dypt vann.

Landet kontrakt for forberedende ingeniør- og designarbeid

Det er Røkke-selskapet Aker Solutions som har landet kontrakten for forberedende ingeniør- og designarbeid (FEED) for Empire Wind. Kontrakten vant de i partnerskap med Kiewit Infrastructure og som en totalleverandør skal de analysere hvordan man designer, konstruerer og installerer betongfundamentene som står fast på havbunnen. Kontrakten omfatter også analyse av konstruksjonsmetoder og modeller for marine operasjoner.

- Også er det en totalkontraktstildeling til den vinnende part, en gang mellom første og andre kvartal neste år. Så får vi håpe vi vinner og får bygge dette her, forteller Hans Petter Mølmen, Project Director Empire Wind GBS hos Aker Solutions.

- Vi har en omfattende erfaring som vi nå ser oss tjent med og anvender eksternt, og jeg tror det blir anerkjent fra kunder som vi har jobbet med i mange tiår, rundt omkring i verden, som nå også går inn i nye industrier, deriblant havvind, fortsetter kollega Peder Christian Melleby, Senior Vice President hos Aker Solutions.

Empire Wind-prosjektet blir en viktig bærebjelke i fornybarsatsingen til Aker Solutions, som har et ønske om å øke nedslagsfeltet og inngå i fornybar energi.

- Det er et stort og viktig prosjekt for Aker Solutions. Vi følger våre største kunder ut i verden og bidrar til deres forhåpentligvis suksess ute, og vi bygger lokale partnerskap, sier Melleby.


Denne artikkelen ble først publisert på The Explorer.

Publisert :
Sist oppdatert :