Hopp til hovedinnhold

Ny avtale sikrer Norge og USA økt samarbeid om kunstig intelligens

Houston skylineFoto: Hege Barnes, Innovasjon Norge
Kunstig intelligens kan bidra til karbonfangst og -lagring, smartere energisystemer, bedre klimamodellering og mer persontilpasset medisin. Nå har Norge og det amerikanske energidepartementet inngått en avtale for å samarbeide tettere om forskning, innovasjon, utdanning og etiske spørsmål på feltet.

Innovasjon Norge får nytte av avtalen gjennom sitt arbeid i USA som en del av Team Norway.
- Vi er glade for at denne avtalen kom på plass fordi den knytter oss tettere sammen på forsknings- og innovasjonsfeltet. Det skaper større muligheter for norske selskaper til å konkurrere effektivt med sine smarte og innovative løsninger, sier Hege Barnes, leder for Innovasjon Norges kontor i New York. - Kunstig intelligens er et felt der norsk kompetanse er sterk innen bestemte sektorer. Et tettere samarbeid med myndigheter og innovasjonssentre i USA øker synligheten for norsk kompetanse og gjennomslagskraften i et sterkt konkurransepreget marked.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er også fornøyd med dette samarbeidet:
- Jeg er glad for at vi har fått på plass denne avtalen. USA har svært sterke fagmiljøer innenfor kunstig intelligens. Vi ser frem til å samarbeide med de beste om å utvikle metoder og teknologier for å løse utfordringer innenfor områder som klima, energi og helse. Dette er teknologi med et enormt potensial, og en viktig ambisjon er samarbeid om utvikling av kunstig intelligens som er tilpasset norske interesser og næringsliv, sier statsråden.

Amerikansk initiativ

Det er det amerikanske Department of Energy som har tatt initiativ til avtalen. Det ønsker å etablere et mer strategisk og langsiktig arbeid for å koordinere og styrke innsatsen på kunstig intelligens sammen med viktige samarbeidsland.

Avtalen legger til rette for samarbeid i forsknings- og innovasjonsprosjekter, utveksling av forskere og studenter, deling av teknologi og utstyr, felles utdanningsprogrammer og videre utvikling av etisk og ansvarlig bruk av teknologi. Juridiske og tekniske løsninger for forsvarlig datadeling vil også inngå for å sikre personvern.

Bidrag til å løse viktige samfunnsoppgaver

Store mengder data og nye typer superdatamaskiner gjør det mulig å bruke kunstig intelligens til å løse oppgaver som tidligere ikke var mulig. Dette kan bidra til gjennombrudd på en rekke områder. Her er noen eksempler:

  • Karbonfangst og -lagring: Dette er en lovende teknologi med store utviklingsmuligheter, og den kan forbedres blant annet gjennom simuleringer av storskala lagring. Her er SINTEF, Equinor og Department of Energy i gang med datadeling og analyser
  • Supermodellering av vær og klima: Målet er å utvikle bedre klimamodeller for å kunne lage sesongvarsler og forutsi flerårig utvikling
  • Utvikling av nye legemidler: Data fra medisinske tester kan gi informasjon som gjør det mulig for forskere å stille nye spørsmål og utvikle bedre legemidler som raskt kan tas i bruk.
  • Persontilpasset medisin: Kreftforebygging og -behandling, diabetes og hjertediagnostikk er medisinske felt hvor det kan oppnås ytterligere presisjon ved hjelp av kunstig intelligens. Her har Kreftregisteret og et av Department of Eenergys nasjonale laboratorier hatt et samarbeid om livmorhalskreft.

I tillegg er det store muligheter i kryssfeltet mellom helse, klima og energi. For eksempel er kunstig intelligens-forskning på miljøgifter relevant både fra et klima- og et helseperspektiv.

Kontaktinformasjon

Hege Barnes, leder for Innovasjon Norges kontor i New York
E-post: hege.barnes@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :