Hopp til hovedinnhold

Ny samarbeidsavtale i virkemiddelapparatet for Grønn vekst

Skog som speiler seg i en glassveggFoto: Getty Images
Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Gassnova har nylig signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om Grønn vekst. Avtalen skal omfatte samarbeid om virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering, og gir de fem partnerne en god overbygning og metodikk for sterkere og mer koordinert innsats og aktivitet når det kreves.

- Jeg er svært tilfreds med at vi nå er kommet et langt stykke i økt strategisk samarbeid knyttet miljø- og klimarettet næringsutvikling. Dette vil være med på å øke farten i omstillingen som norsk næringsliv står midt oppe i, og er en viktig for at vi alle skal gi våre kunder de beste løsninger som vil styrke deres internasjonale konkurransekraft, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Teamsmøte med lederne i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, ENOVA, Gassnova og SIVA vil styrke samarbeidet framover.
Lederne i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, ENOVA, Gassnova og SIVA vil styrke samarbeidet framover.


Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve rask omstillingstakt og gjennomgripende innovasjoner – også for å gi norsk næringsliv konkurransekraft i fremvoksende internasjonale markeder. Intensive innovasjonsløp forutsetter effektiv og treffsikker virkemiddelbruk fra forskning til marked. Derfor styrker vi i virkemiddelapparatet nå samarbeidet gjennom en ny og utvidet avtale. Avtalen er vårt verktøy for å organisere og utvikle samarbeidet i virkemiddelapparatet og for å skape merverdi gjennom helhet.

Det er mange eksempler på at koordinert innsats fra virkemiddelapparatet får løsninger på krevende utfordringer raskere ut i markedet, for eksempel gjennom Pilot-E. Her har vi sett at gode konsortier med løsninger forankret i store samfunnsutfordringer, har bidratt til å levere raske resultater og ny verdiskaping, samt generere muligheter for flere aktører. Avtalen bygger derfor på Pilot-E modellen, og denne vil utvikles videre fremover.

Dersom norske bedrifter skal nå opp i de daglige verdensmesterskapene som de globale markedene representerer, må vi alle bli bedre. Også vi som representerer virkemiddelapparatet. Sammen må vi være næringslivets «Olympiatopp» og bruke virkemidlene våre for å bygge og utvikle landslag i verdensklasse.

For å berede grunnen for flere norske suksesshistorier, vil vi fremover også styrke arbeidet «i støtteapparatet» for å legge til rette for effektiv forvaltning, blant annet gjennom økt fokus på felles løsninger, forbedrede metoder og gi nye muligheter for å kunne samarbeide sømløst. Det vil gi administrative besparelser og et mer brukervennlig virkemiddelapparat.


Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, ENOVA

Roy Vardheim, administrerende direktør, Gassnova

Andreas Enge, konstituert administrerende direktør, SIVA

Publisert :
Sist oppdatert :