Hopp til hovedinnhold

Nytt samarbeid gir store innovasjonsinvesteringer

Ledelsen i Aker ASA og Innovasjon Norge sitter rundt et møtebord og diskuterer lystig.© Aker BioMarine ASA
Konsernledelsen i Innovasjon Norge og Aker ASA møttes torsdag 7. september. Fra venstre sitter Bo Mikael Linnander, Håkon Haugli, Hilde Hukkelberg, Matts Johansen, Jo Kjetil Krabbe, Wilson Arruda, Per Harald Kongelf, Ellen Margrethe Rakneberg, Øyvind Eriksen.
Aker ASA og Innovasjon Norge har gjort opp foreløpig status på samarbeidsavtalen som ble underskrevet i fjor. Resultatene er oppløftende.

Samarbeidsavtalen mellom Aker og Innovasjon Norge skal komme hele landet til gode. Med mål om økt norsk fastlandseksport og tettere samarbeid mellom lokomotivene i norsk næringsliv og mindre bedrifter, utgjør avtalen mellom Aker og Innovasjon Norge et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres.

I dag møttes konsernledelsen i Aker ASA og ledelsen i Innovasjon Norge til et styringsgruppemøte for å diskutere resultatene fra samarbeidet og forventningene videre.

For resultater er det: I løpet av de siste 15 månedene har totalt 250 millioner kroner i offentlig finansiering fra Innovasjon Norge frigjort fem ganger så mye i privat kapital. I en felles innsats har Aker ASA, Aker Horizon, Aker Solutions, Aker BioMarine, Cognite, Industry Capital Partners, Aker BP og Innovasjon Norge bevilget over 1,2 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter med stor, målbar industriell og bærekraftig påvirkning innen energiomstilling, bioøkonomi og digitalisering.

Hilde Hukkelberg i Innovasjon Norge og Matts Johansen i Aker Biomarine sitter i et møte og snakker sammen.© Aker Biomarine
Hilde Hukkelberg i Innovasjon Norge og Matts Johansen i Aker Biomarine.

Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine ASA, sier at dette er et godt eksempel på privat og offentlig samarbeid

Samarbeidsavtalen mellom Innovasjon Norge og Aker-selskapene har allerede vist svært gode resultater, ved at de offentlige virkemidlene har utløst en betydelig andel privat kapital. Dette samarbeidet er en suksess vi nå vil bygge videre på, for å realisere enda mer potensiale i nye prosjekter for framtiden – som nettopp Norge trenger mer av, sier Johansen. 

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, legger til at Aker-konsernet også før avtalen var en viktig en viktig samarbeidspartner for Innovasjon Norge, både hjemme og i en rekke internasjonale markeder. Avtalen forsterker dette samarbeidet.

I samarbeidsavtalen ligger det noen gjensidige forventninger til koordinering. Viser nå av de gode og konkrete resultatene at oppskriften virker: Mens vi i Innovasjon Norge legger til rette for eksportarbeid og samhandling med øvrig norsk næringsliv, så legger Aker til rette for et tettere samarbeid med norske bedrifter internasjonalt. Til sammen gir dette et godt utgangspunkt for et løft for norsk innovasjon og eksport, understreker Håkon Haugli.

Avtalen med Aker ASA er den første i rekken av totalt fem avtaler som Innovasjon Norge har inngått med større konsern for å få fart på eksporten og øke innovasjonssamarbeidet blant norske bedrifter og selskaper.

Publisert :
Sist oppdatert :