Hopp til hovedinnhold

Positiv evaluering av vår havvindsatsing i Frankrike

Havvindpark i NordsjøenFoto: Getty Images
Norges erfaring fra oljesektoren gir oss et fortrinn i utviklingen av havvind. Her fra en havvindpark i Nordsjøen.
Regjeringen har som mål at Norge og norsk industri skal ta en posisjon som leverandør av teknologi til havvind-utbygginger globalt. Første test er en koordinert norsk satsing rettet mot den store havvindutbyggingen i Frankrike.

19 norske bedrifter har så langt fått støtte fra det norske virkemiddelapparatet gjennom prosjektet Havvind i Frankrike. Når foreligger en midtveis-evaluering av prosjektet som peker på en rekke positive effekter av satsingen.
Tre av bedriftene som deltar i prosjektet har dessuten allerede undertegnet kontrakter om leveranser til Frankrike.

– Evalueringen viser at tilbudet som gis av Team Norway samlet er langt bedre enn hva enkelt-aktører eller private kunne tilbudt. Samtlige bedrifter som har deltatt i evalueringen sier seg positive til samarbeidet og tilbudet de har fått fra oss, sier Eli Wærum Rognerud, leder for strategiske eksportsatsinger og High Potential Opportunities (HPO) i Innovasjon Norge.

Målrettet støtte

Prosjektet i Frankrike inngår i programmet High Potential Opportunities, som er en del av Innovasjon Norges strategi for å øke norske bedrifters muligheter for å vinne store internasjonale kontrakter. Som del av programmet får bedriftene som deltar målrettet støtte og tilrettelegging fra et samlet norsk virkemiddelapparat, Team Norway, både her hjemme og ute i markedene.

Det er Oxford Research som etter oppdrag fra Innovasjon Norge har gjennomført evalueringen. Der påpekes det at nettopp samarbeidet i og med virkemiddelapparatet er viktige bidrag til satsingen.

Store og små

– I satsingen inngår både store og små selskaper. Det er særlig gledelig at både de store og små selskaper mener den støtten de får gjennom et samlet Team Norway er med på å gjøre forskjell. Og mens de største bedriftene verdsetter tilgang til nettverk og kontakter som de ikke ville fått på egen hånd, er mindre bedrifter med færre ressurser mer opptatt av den samlede støtten de kan få fra Team Norway, sier Rognerud.

I evalueringsrapporten pekes det på koblinger og nettverk mellom bedrifter og klynger i Norge og i Frankrike som nyttig og et viktigst resultatet av prosjektet. I det inngår kontakten med den franske vindklyngen, de store energiselskapene og deres interesseorganisasjoner i Frankrike.

Sikre kontinuitet

Evalueringen peker også på forbedringsområder. Det gjelder blant annet det å sikre kontinuitet når det gjelder norske nøkkelpersoner i prosjektet. Fra deltakerbedriftenes side er det også ønskelig at det samlede tilbudet fra de norske virkemiddelaktørene synliggjøres mer systematisk, inkludert mer praktiske rutiner for informasjonsdeling.

En konkret erfaring er også at fransk forretningsliv preges av at det er behov for mer aktivt innsalg enn det norske bedrifter er vant til. Ifølge evalueringsrapporten kan det også være noe potensial for å styrke samarbeidet med franske myndigheter på nasjonalt nivå, i tillegg til regionene og klyngene der det allerede er etablert kontakt.

– Vi tar nå anbefalingene fra evalueringen med oss videre både i dette prosjektet og øvrige satstinger. Vi har løpende prosjekter på infrastruktur i Chile, sirkulærøkonomi i Singapore, hydrogen i Tyskland, på maritim sektor Kina og havvind i USA, og flere nye er på trappene. Hovedmålet er å posisjonere og synliggjøre norsk bedrifter som attraktive partnere for store samfunnsprosjekter og på den måten bidra til å styrke norsk næringsliv og Norge som eksportnasjon, sier Eli Rognerud i Innovasjon Norge.

Les hele evalueringen (pdf)

Publisert :
Sist oppdatert :