Hopp til hovedinnhold

Regjeringen varsler norsk tre-satsing

Mjøstårnet, verdens høyeste trehusFoto: Moelven
- Norsk og nordisk tre vekker oppsikt verden rundt. Vi mener skog- og trenæringen har stort potensial og vil delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle og styrke denne næringen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
Regjeringen vil gjøre norsk skogindustri større, bedre og mer konkurransedyktig. - Norske bygg i tre får internasjonal oppmerksomhet. Vi ser store muligheter og ser frem til å bidra i regjeringens satsing, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

– Vi må gi treindustrien muligheten til støtte når de tar teknologiske skritt framover. Innovasjon Norge kan blant annet være en partner som bidrar til at vi også utvikler virksomhetene på en klok måte, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Industri i verdensklasse

Den varslede satsingen kom etter at statsministeren sammen med landbruks- og skogminister Sandra Borch sist uke besøkte Moelven Industrier i Moelv. Ifølge NTB-saken ønsker både statsministeren og landbruksministeren å ta norsk skogindustri til et nytt nivå. I Hurdalsplattformen slår regjeringen blant fast at den både vil øke tilskuddet til skogkulturtiltak og sikre mer kapital til å utvikle skogindustrien gjennom gode industrielle lån, tilskudd og risikoavlastning innenfor bioøkonomi.

– Jeg tenker at dette er et industrielt eventyr, så her må staten spille på lag med aktiv næringspolitikk og legge til rette for arbeidsplasser og industri i verdensklasse, sier Støre.

Viktig klimaløsning

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge hilser en slik satsing velkommen:

– Vi ser at bruk av tre har gått fra å være landbrukspolitikk og distriktspolitikk til også å bli klimapolitikk og urban utvikling. Arkitektur og løsninger basert på norsk og nordisk tre vekker oppsikt verden rundt. Skog- og treindustrien representerer også klimaløsninger som verden trenger og gir muligheter for helhetlige regionale, nasjonale og internasjonale sirkulære verdikjeder. Innovasjon Norge har i to tiår deltatt aktivt i utviklingen av skog- og trenæringen. Vi mener næringen har stort potensial og vil delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle og styrke den, sier Haugli.

Innkjøp

I regjeringsplattformen tas det også til orde for å bruke offentlige innkjøp, blant annet gjennom Statsbygg, til å styrke etterspørselen etter produkter basert på norsk skog. Støre varsler også at det nye regjeringskvartalet skal ha et stort innslag av tre fra norsk byggindustri.

– Det er svært positivt at det offentlige Norge nå går foran og fremmer etterspørsel etter klimavennlige treløsninger. Dette er innkjøp som skaper et marked som igjen gir muligheter for produkt- og kompetanseutvikling. Det gir i neste omgang muligheter for konkurransedyktig eksport til nye markeder, sier Håkon Haugli.

Norge er frampå

Landbruksminister Sandra Borch tror potensialet for å bygge mer i tre er enormt stort.

– Norge er jo frampå og veldig god på teknologi, så her har Norge et av fortrinnene våre som gjør at vi kan bygge opp ny industri, sier hun.

– Dette er vinn-vinn, både for klima og for en grønn industri. Vi har nå satt i gang arbeidet med å lage en strategi for den grønne industrien, hvor skogen skal ha en sentral rolle. Det er jeg som skogminister utrolig stolt av å få være med på, sier Borch.

Tror på mer vekst

Også ledelsen i Moelven Industrier mener det er fullt mulig å vokse.

– Men en må gjøre det litt smart, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier til NTB. Han mener man må samle kreftene litt i Norge for å kunne vise styrke.

– Man må evne å se litt over fylkesgrensene også for å få det til. Det blir for lite å være kretsmester hvis en virkelig skal løfte seg ute i den store verden. Det er store krav som stilles der ute, sier Kristiansen.

Publisert :
Sist oppdatert :