Hopp til hovedinnhold

Rekordår for norsk vareeksport

Håkon Haugli i studio hos TV2Foto: Innovasjon Norge
Håkon Haugli i Innovasjon Norge oppsummerer eksportåret 2021 på TV2.
2021 var året med høyest norsk vareeksport noensinne. Eksportverdien endte på 1 378 milliarder kroner. En økning på 77 prosent fra 2020.  

Hovedårsaken til rekorden var høye olje- og gasspriser som førte til at gasseksporten økte med 273 prosent fra 2020 til sitt høyeste nivå noensinne. Oljeeksporten økte med 65 prosent fra 2020 til sitt høyeste nivå siden 2008. 2021 er også det første året norsk gasseksport har vært høyere enn oljeeksporten (498 milliarder kontra 407 milliarder kroner).

Fastlandseksporten økte kraftig

Også norsk fastlandseksport gikk svært godt i 2021. De syv månedene med høyest eksport noensinne var alle i 2021, og fastlandseksporten endte på 541 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra 2020.

Spesielt godt gikk det med sjømateksporten som satte et nytt rekordår i 2021 med eksport på 117 milliarder kroner, en økning på over 13 prosent fra 2020. Laks står for den klart største delen av norsk sjømateksport, og har nytt godt av høye priser over en lang periode. I 2021 var det imidlertid først og fremst økt etterspørsel som gjorde at laksen hadde et rekordår, og volumet av lakseeksporten var i 2021 klart høyere enn i noe annet år.

I tillegg har andre tradisjonelle norske eksportvarer som aluminium og strøm, hjulpet av veldig høye priser, gjort det godt, det samme har kjemiske produkter, plastprodukter og eksport av andre metaller enn aluminium.

Vestland best

Fastlandsvareeksporten har hatt god økning fra de aller fleste fylkene, deriblant fra vårt desidert største vareeksportfylke, Vestland, som ender året med vareeksport på nesten 104 milliarder kroner. Dette er over det doble av neste fylke på listen, Agder med 49 milliarder kroner. Per innbygger må Vestland derimot så vidt se seg slått av Møre og Romsdal som eksporterte for 178 000 per innbygger i 2021, mot 162 000 per innbygger i Vestland. Dersom tallene fra tjenesteeksport i 2021 hadde vært med, ville andre fylker ha kommet høyere opp.

Få hjelp med eksport

- I dag gleder vi oss over eksportrekord, men tallene understreker også vår avhengighet av noen store eksportnæringer. Over tid vet vi at etterspørselen etter olje og gass vil gå ned. Nå blir utfordringen for oss i Innovasjon Norge å bidra til å bygge nye grønne verdikjeder og ta de ut i verden. Etterspørselen internasjonalt etter grønne løsninger er i kraftig vekst og norsk næringsliv har de beste forutsetninger for å levere på det, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge er tilstede i internasjonale markeder og i hele Norge. Vi hjelper deg med eksport – enten du skal inn på et marked for første gang eller du skal utvide en internasjonal satsing.

Publisert :
Sist oppdatert :