Hopp til hovedinnhold

Skaper grønn vekst og muligheter

Laderobot fra Easee i RogalandFoto: Easee
En av bedriftene som har fått finansiering fra Innovasjon Norge er teknologiselskapet Easee i Rogaland. Bedriften utvikler en kompakt og miljøvennlig laderobot som kan gi dem en unik posisjon i internasjonale markeder.
2021 ble et rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter, der hele 61 prosent av finansieringen bidro til prosjekter med en positiv miljøeffekt. Det er en solid oppgang fra 49 prosent året før.

– Verden etterspør grønne løsninger som svar på de store utfordringene vi står overfor. Det gir muligheter for norsk næringsliv. Vi ser nå økt etterspørsel etter løsninger innen havvind, batterier, hydrogen, strømstyringssystemer og løsninger for grønn transport, for å nevne noe. Dette skaper muligheter for norske bedrifter, og med det store ringvirkninger for verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Målt i antall prosjekter som fikk støtte hadde to av fem en definert positiv miljøeffekt, går det frem av årsrapporten for Innovasjon Norge for 2021.

Bidrar til eksport

Innovasjon Norge har i 2021 styrket innsatsen for bedrifter som ønsker å satse på eksport.
Nær en av tre bedrifter som har fått finansiering og rådgiving fra Innovasjon Norge mener det har bidratt til økt eksport.

– Eksport er viktig i utviklingen av det næringslivet Norge trenger i årene som kommer. Vi trenger å diversifisere næringsstrukturen vår. Vi ser at Innovasjon Norge har en sentral rolle i å legge til rette for at norsk næringsliv skal kunne vinne internasjonale kontrakter og øke norske eksportandeler, fastslår Haugli.

Skaper mervekst

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
- Innovasjon Norge har en sentral rolle i å legge til rette for at norsk næringsliv skal kunne vinne internasjonale kontrakter og øke norske eksportandeler, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Årsrapporten for 2021 viser også at bedrifter som får rådgiving og støtte fra Innovasjon Norge over en treårsperiode i gjennomsnitt vokser betydelig mer enn sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Undersøkelsen, som er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse, viser en mervekst på henholdsvis 9 og 10,4 prosentpoeng målt i verdiskaping og omsetning. Størst mervekst har gründere med støtte og finansiering fra Innovasjon Norge, med over 16 prosentpoeng mervekst både i verdiskaping og salgsinntekter.

– Dette viser at målrettet støtte fra oss er viktig for innovasjons- og omstillingsarbeidet i norske bedrifter. Det bekreftes ytterligere når hele 95 prosent av bedriftene svarer at vårt bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektene de fikk støtte til. Her bygger vi opp under den omstillingsviljen som nå preger næringslivet i Norge, sier Håkon Haugli.

Utløser kapital

I alt bidro Innovasjon Norge med 9,2 milliarder kroner til 5459 utviklings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021. Det er en økning på nær 40 prosent fra det forrige "normalåret" 2019 og en nedgang på 26 prosent fra "koronaåret" 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak færre ekstraordinære bevilgninger på grunn av koronapandemien.

To milliarder kroner av støtten gikk i 2021 til gründere. Målt i antall var 33 prosent av prosjektene som fikk støtte definert som kvinnerettet.

Støtte fra Innovasjon Norge er også med på å utløse kapital fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner til viktige innovasjons- og utviklingsaktiviteter.

Publisert :
Sist oppdatert :