Hopp til hovedinnhold

Støtte til Aker Horizons Asset Development

Hvordan produksjonsanlegget for grønn hydrogen på Rjukan bli seende ut.© Illustrasjon_ Aker Horizons Asset Development
Slik kan produksjonsanlegget for grønn hydrogen på Rjukan bli seende ut.
Aker Horizons Asset Development, hydrogenselskapet til Aker Horizons, får inntil 135 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge for å utvikle et storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Rjukan.

- Utvikling av ny teknologi for å produsere og kommersialisere grønt hydrogen er en viktig del av den grønne omstillingen av Norge. Dette er et innovativt prosjekt med stort vekstpotensial, som kan bidra til økt fastlandseksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Produksjonsanlegg i Rjukan

Anlegget skal etableres på Rjukan i Tinn kommune i Vestfold og Telemark, og forventes å føre til økt sysselsetting og mulig tilvekst av nye beboere i Tinn.

- Produksjonsanlegget vil ha store positive ringvirkninger for Tinn, og bidra til at Tinn kommune og Rjukan kan styrkes kraftig som en viktig industrilokasjon i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

- Hydrogenfabrikken vil medføre investeringer i Rjukan på flere hundre millioner kroner, samt nye, grønne arbeidsplasser. Produksjon av hydrogen med utnyttelse av overskuddsvarme kan resultere i etablering av andre industrier som kan nyttiggjøre seg av denne, og vil dermed tilrettelegge for sirkulærøkonomisk utvikling basert på de unike fordelene Rjukan har. Vi har et tett og godt samarbeid med både Tinn kommune, Rjukan Næringsutvikling og andre industriaktører på Rjukan for å tilrettelegge for muligheter innenfor disse områdene, sier prosjektdirektør Ragnhild Stokholm i Aker Horizons Asset Development.

Hydrogen mellomlagring

Det finnes i dag ingen gode løsninger for å levere hydrogen uten mellomlagring mellom produksjonen og leveransen. AAD skal utvikle løsninger som kan fjerne behovet for å lagre hydrogen mellom produksjon- og logistikk-leddene for komprimert hydrogen. Dermed kan den økonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige risikoen som har stått i veien for å etablere storskala grønne produksjonsanlegg for hydrogen reduseres.

Utvikling av en verdikjede for bærekraftig produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen er sentralt i regjeringens veikart for grønt industriløft.

– Markedet for grønn hydrogen har et stort potensial for vekst. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for produksjon av grønn hydrogen i Norge. Jeg ble kjent med dette prosjektet under et besøk til Rjukan i fjor. De har imponerende planer, som kan bidra til å få fart på utviklingen av en grønn hydrogenindustri i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Forventer sterk vekst

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter hydrogen i det kommende tiåret, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart og til avkarbonisering av industri, som i dag benytter fossilt drivstoff eller hydrogen produsert basert på fossile energikilder. Klimagassutslipp kan reduseres vesentlig dersom dette erstattes med hydrogen fra vannelektrolyse basert på fornybar kraft. Satsningen på Rjukan vil kunne bidra til å møte dette fremtidige behovet.

- Vi setter stor pris på at Innovasjon Norge støtter hydrogenprosjektet vårt på Rjukan. Slik målrettet innsats fra virkemiddelapparatet bidrar til risikoavlastning og videre utvikling for oppskalering av hydrogenproduksjon. For eksempel vil vårt planlagte storskala hydrogen- og ammoniakkprosjekt i Narvik dra nytte av erfaringene vi gjør oss i Rjukan-prosjektet. Vårt mål er at grønt hydrogen skal bli et lønnsomt nullutslippsalternativ både i Norge og globalt, sier Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizons Asset Development.

Stort potensiale

Størrelsen på anlegget vil i første omgang være på 20 MW, med ni tonn hydrogenproduksjon per dag. Om prosjektet lykkes kan det legge grunnlaget for en senere utvidelse med ytterligere 20 MW. Aker Horizons vil modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med mulig produksjonsstart i 2025.

Prosjektet er planlagt gjennomført over en periode på tre år. Finansieringen fra Innovasjon Norge er en kombinasjon av 85 millioner kroner i tilskudd og 50 millioner i lån.

Bilde av : Kjetil Svorkmo Bergmann
Kjetil Svorkmo Bergmann
Kommunikasjonsrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :