Hopp til hovedinnhold

To milliarder til Innovasjon Norge for grønn omstilling i bedriftene

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge står smilende foran en grønn vegg på hovedkontoret.© Astrid Waller/Innovasjon Norge
Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
Innovasjon Norge får muligheten til å låne ut en milliard kroner mer til bedriftene i form av lavrisikolån, i tillegg kommer en milliard til batteriprosjekter. Det ble klart da regjeringen la fram Grønt industriløft veikart 2.0 i dag.

– Vi gleder oss over mulighetene dette gir! Nå kan vi være med på å finansiere flere vekstbedrifter og prosjekter som kan utvikle de grønne løsningene Norge og verden trenger, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

To nye innsatsområder

Til sammen gjør regjeringen 15 milliarder kroner tilgjengelig for næringslivet gjennom Grønt industriløft veikart 2.0, ved å øke rammene for Innovasjon Norge, Eksfin, Nysnø, Siva og Investinor, og gjennom batterimilliarden. Den skal gå til innovasjonstilskudd for teknologiutvikling i banebrytende felleseuropeiske prosjekter.

Regjeringen peker også på to nye, prioriterte innsatsområder: Industriell produksjon, eller manufacturing, og solindustri. På begge områdene inviterer de til samarbeid om å utvikle en strategi for bærekraftig og lønnsom vekst, som skal være klar til neste år.

- Norge har sterke miljøer med ledende teknologi innenfor begge disse satsingene. Når vi når får prioriterte satsinger på dem, betyr det at vi i fellesskap kan sikre at norske virksomheter utvikler og tar i bruk teknologi i verdensklasse. Det må til om de skal kapre andeler i et marked som i svært stor grad er internasjonalt, sier Haugli.

Innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter

I det første veikartet pekte regjeringen på sju innsatsområder: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

Forside av rapport for Veikart 2.0 Grønt Industriløft

Når regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2024 om en drøy uke, foreslår den et innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter. Det stilles høye krav til innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger og europeisk samarbeid. Rammen for dette er på om lag en milliard kroner over fem år, og ordningen vil ligge under Innovasjon Norge.

Økt kraft til grønt næringsliv

Næringsminister Jan Christian Vestre la vekt på at det aldri har vært investert mer i industri her i landet enn nå. Privat kapital er avgjørende for å gjennomføre den omstillingen av næringslivet som er helt nødvendig, sammen med statlig støtte og en skjerping av kravene myndighetene stiller som bidrar til å framskynde omstillingen.

- Vi har i lang tid prioritert finansiering til grønne prosjekter. Når vi nå får utvidet rammene for lavrisikolån, gjør det at vi får økt kraft til å finansiere og sikre framdriften på veien mot et nytt, grønt norsk næringsliv. Det er viktig for å kunne utløse mer privat kapital som også kan bidra til at bedriftene kan oppfylle sine internasjonale ambisjoner. Vi er klare til å gjøre den jobben og bistå bedriftene inn i nye markeder, sier Håkon Haugli.

Grønt industriløft veikart 2.0 finner du her

Spørsmål om finansieringsordningene? Ta kontakt:

GH
Geir Ove Hansen
Spesialrådgiver, finansiering

Pressekontakt:

Bilde av : Kjetil Svorkmo Bergmann
Kjetil Svorkmo Bergmann
Kommunikasjonsrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :