Hopp til hovedinnhold

Trondheim-selskap skal bringe datasikkerhet til Europa

Oversiktsbilde av jublende ansatte i selskapet Secure Practice.© Secure Practice
Secure Practice jubler etter å ha blitt tildelt 29 millioner kroner over Digital Europa-programmet for å skalere opp sin cyberrisikoløsning i Europa. Innovasjon Norge mener flere norske bedrifter bør sjekke mulighetene for EU-finansiering.

Det er nemlig ikke småpenger som er avsatt for å gjennomføre “den digitale omstillingen av Europa”, som EU-kommisjonen beskriver Digital Europa-programmet. Til sammen 7,5 milliarder euro er satt av fram til 2027, innen temaene tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avansert digital kompetanse og utrulling av digitalteknologi i næringslivet og offentlig sektor.

Tildeling av støtte skjer gjennom utlysningsrunder. I siste runde fikk Trondheim-selskapet Secure Practice beskjed om at de har vunnet fram i en utlysning innen cybersikkerhet. Selskapet mottar om lag 29 millioner kroner for å nå ut til nye markeder i Europa med løsningen sin.

– Støtten fra EU gir oss muligheten til å dele praktisk hjelp med digital sikkerhet, med veldig mange nye mennesker og virksomheter. Samtidig får vi også anledning til å bygge et internasjonalt ledende fagmiljø for den menneskelige siden av cybersikkerhetsarbeidet, sier administrerende direktør og co-founder Erlend Andreas Gjære i Secure Practice.

Gjør alle ansatte til datasikkerhetsvoktere

Selskapet har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter og deres ansatte med datasikkerhet. Datasikkerhetsbrudd skjer som oftest på grunn av menneskelige feil. Men Gjære, som tidligere arbeidet som forsker innen området, så at vanlige datasikkerhetsprodukter hadde et dårlig brukergrensesnitt og ikke tok hensyn til tidsbruken hver enkelt av de ansatte var forventet å sette av.

En tanke om å snu hele problemstillingen tok form: Hva om vi ikke ser på kollegaene våre som det svakeste leddet, men heller lager en opplæring på de ansattes premisser? I så fall kan mennesker gå fra å være et sårbart punkt til å bli den beste sikkerhetsinvesteringen du foretar deg – alle dine ansatte kan i prinsippet bli datasikkerhetsvoktere.

– Med riktig kompetanse og brukervennlige verktøy er det mulig å redusere risikoen betydelig for både hacking og svindel. Mer enn 500 virksomheter bruker Secure Practice til daglig, og nå skal skytjenestene introduseres til en rekke nye markeder med støtte fra Digital Europa-programmet, sier Gjære.

Håper på flere tildelinger framover

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge mener tildelingen er gode nyheter for digitaliseringen av Norge.

– Norske selskaper som får støtte fra Digital Europe-programmet blir viktige for at Norge skal ta del i den digitale transformasjonen i Europa. Programmet gir tilgang på finansiering, nettverk og kompetanse og vil kunne få stor betydning for bedrifter i hele landet. Vi vil gratulere Secure Practice med å være en av de første norske virksomhetene som får støtte gjennom Digital Europe-programmet, og vi håper at det blir flere norske tildelinger i årene som kommer, sier Haugli.

Innovasjon Norge har støttet Secure Practice helt siden starten. Selskapets første produkt MailRisk, ble lansert i 2018 for å bekjempe svindel og hacking via epost. Produktet er en knapp som legges til i Outlook og Office 365, og som ansatte kan trykke på dersom de mottar en e-post de synes er mistenkelig.

Fra starten med MailRisk har selskapet gått videre til å tilby en komplett plattform for å håndtere menneskelig cyberrisiko i virksomheten. De har gjennomført flere forsknings- og utviklingsprosjekter og utviklet et innovativt tjenestetilbud.

Portrettbilde av Erlend Andreas Gjære© Secure Practice
Administrerende direktør og co-founder Erlend Andreas Gjære i Secure Practice.

Nå ser Gjære store muligheter gjennom tildelingen i Digital Europa-programmet. Han mener utlysningen var en fantastisk mulighet for dem.

– Kommersiell vekst krever en annen type prosjekter enn tradisjonelle forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi må ha prosjekter med vekt på marked og salg, tilpasninger til nye markeder og skalerbarhet. Her var Digital Europa en perfekt match for oss. Målet vårt er å levere oppdatert sikkerhetskunnskap til over én million EU-borgere på jevnlig basis, innen ett år etter prosjektslutt - og ikke minst solid videre vekst herfra, sier Gjære.

– Secure Practice er et godt eksempel

Innovasjon Norge håper flere norske bedrifter vil la seg inspirere av gjennomslaget til Secure Practice, og søke støtte gjennom de kommende utlysningene i Digital Europa-programmet. Ingrid Wik, nasjonalt kontaktpunkt for Digital Europa, sier at programmet fremdeles er relativt ukjent i Norge.

– Vi gleder oss på Secure Practices vegne og synes deres tildeling er et veldig godt eksempel på hva norske selskaper kan få ut av en søknad om EU-støtte. Secure Practice er et fremoverlent selskap, både med tanke på forretningsmodellen og rekrutteringen av IKT-kompetanse, som vi mangler her i landet. Om lag halvparten av de ansatte er studenter, sier Wik.

Gjære sier støtten fra Innovasjon Norge var avgjørende for Secure Practice i den kritiske oppstartsfasen. Nå er selskapet blitt en gasellebedrift – altså en av Norges raskest voksende selskaper – og de har mottatt finansiering både i Norge og nå EU.

– Secure Practice er derfor også et godt eksempel på den “kundereisen” vi vil at søkere til Innovasjon Norge skal ha. Vi skal hjelpe til med å få dem i gang og så skal de fly av gårde på egen hånd, sier EU-rådgiver Lisbeth Vassaas ved Innovasjon Norges kontor i Trøndelag, som har fulgt Secure Practice over tid.

Tror du Digital Europa-programmet kan være noe for din bedrift? Her kan du lese mer om programmet.

Publisert :
Sist oppdatert :