Hopp til hovedinnhold

Undertegner avtale for beskyttelse av innovasjon

Administrerende direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre, og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli viser frem samarbeidsavtalen de har underskrevet.© Innovasjon Norge
Denne uken undertegnet Innovasjon Norge og Patentstyret en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for tettere dialog og utvikling av en felles handlingsplan. Målet er å øke kunnskapen om hvordan immaterielle eiendeler og rettigheter beskyttes, og dekke næringslivet og kundenes behov for tjenester.

En stor andel av verdiene i en bedrift er immaterielle, og derfor er det helt avgjørende å både beskytte og forvalte disse verdiene på en god måte. Immaterielle verdier omfatter blant annet kjennetegn som navn, logoer, design, åndsverk, patenter, programvare, resepter, lisenser, prototyper med mer.

For å sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi, bør den ha et bevisst forhold til forvaltning av sine immaterielle verdier og rettigheter (Intellectual Property Rights, IPR).

Denne uken undertegnet Innovasjon Norge og Patentstyret en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for tettere dialog og utvikling av en felles handlingsplan. Målet er å dekke behovet for tjenester innen IPR i næringslivet, og å øke kunnskapen om hvordan immaterielle eiendeler og rettigheter beskyttes.

Best mulig IPR-verktøy til norske bedrifter

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning om beskyttelse og kommersiell utnyttelse av bedriftens immaterielle verdier. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at samarbeidsavtalen er viktig for å sikre et best mulig tilbud til næringslivet.

– Innovasjon Norge er gjennom våre kontorer, internasjonalt og i norske regioner, i tett kontakt med bedriftene. Gjennom vår rolle som sparringspartner er vi opptatt av at norske bedrifter får best mulig verktøy for å sikre sine verdier. IPR er ett av disse verktøyene.

Enerett til innovasjonen er avgjørende

Patentstyret er det nasjonale senteret for immaterielle verdier og rettigheter. Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Patentstyret tilbyr også et bredt spekter av kurs, arrangementer, forundersøkelser og tilbyr veiledning for næringsliv, akademia og innovasjonsøkosystemet.

Administrerende direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre, understreker viktigheten av å ha en god IP strategi og ta stilling hvordan de immaterielle verdiene skal beskyttes og forvaltes.

– Det å ha enerett til innovasjonen din helt avgjørende hvis du skal lykkes med å skape et produkt eller en tjeneste fra en idé eller et forskningsresultat, og å få dette ut i det norske, og ikke minst, i det globale markedet.

Innovasjon Norge og Patentstyret samarbeider allerede mye, og har jevnlige møter hvor de deler erfaringer og kompetanse. De er godt i gang med å fornye det digitale tilbudet og informasjonen på nettsidene sine.

Publisert :
Sist oppdatert :