Hopp til hovedinnhold

Vi skal gi bedriftene en vei inn til et samlet virkemiddelapparat!

VirkemiddelkamerateneFoto: Innovasjon Norge
Fra Venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre, Administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, Tone Lunde Bakker (Administrerende direktør Eksfin), Håkon Haugli (Administrerende direktør Innovasjon Norge, Andreas Krüger Enge (konstituert administrerende direktør Siva), Tor Inge Hjemdal (Administrerende direktør DOGA). 
I dag presenterte næringsministeren en rekke tiltak for å utvikle et fremtidsrettet virkemiddelapparat. Innovasjon Norge, Eksfin, Siva, Forskningsrådet og Doga har ledet arbeidet med å utvikle en pakke med tiltak til Nærings- og fiskeridepartementet.

- Vi vet at kundene som bruker oss er tilfredse og at tjenestene virker. Samtidig må vi kontinuerlig utvikle og tilpasse tjenestene våre for å møte nye behov og økte ambisjoner om grønn omstilling. Sammen med våre samarbeidspartnere i virkemiddelapparatet, skal vi gi bedriftene en vei inn til et samlet virkemiddelapparat, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Målet er å utvikle et virkemiddelapparat som er brukervennlig for bedrifter og som utløser prosjekter som helt konkret bidrar til å kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050.

Dette skal skje gjennom å blant annet etablere «En vei inn», utvikle et felles rammeverk for grønn rapportering og koordinere innsats på konkrete næringsområder tettere.

- Vi ønsker at kundene opplever Innovasjon Norge og hele det norske virkemiddelapparatet som sømløst og enhetlig. Vi vet at det ikke er slik i dag. Det er derfor viktig at vi fremover skal samarbeide om “En vei inn”, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge skal lede arbeidet med å utvikle den digitale løsningen «En vei inn». Løsningen skal forenkle og styrke brukervennligheten for bedrifter i kontakt med virkemiddelapparatet. Næringsministeren oppsummerte det slik under dagens pressekonferanse:

– Regjeringens ambisjon er at det skal bli lettere og raskere å finne frem. Et viktig prinsipp er at det skal være én vei inn til det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Bedrifter som er usikre på hvor de kan få hjelp, vil bli henvist til riktig aktør basert på sine behov. Utviklingen av «En vei inn» tar utgangspunkt i brukernes behov, med stadig testing og forbedring av løsninger, og med fokus på å skape effekt. Seks nasjonale og regionale virkemiddelaktører piloterer nå løsningen; Eksfin, Norges Forskningsråd, Vestland fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Siva og Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :