Hopp til hovedinnhold

Vi søker innovative kvinner

Anne viser teknologien til Håkon.Foto: Innovasjon Norge
Roboten Thorvald er i gang med jobben på et jorde i Kent i Storbritannia. Anne Dingstad, daglig leder i Saga Robotics, viser fram teknologien til Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Norge trenger flere dyktige, innovative kvinner, slik som Anne Dingstad i Saga Robotics, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 14 prosent av bedriftene som fikk støtte fra Innovasjon Norge har kvinnelig daglig leder.

SSB bygger sine konklusjoner på sist tilgjengelige tall fra 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 12 prosent.

– Vi er ikke tilfreds med den lave kvinneandelen. Et større mangfold vil gi opphav til flere ideer, nye perspektiver og løsninger. Utviklingen av samfunnet er alles ansvar. Fremover vil Norge trenge mange flere gode gründere fra hele befolkningen, sier Haugli.

Anne Dingstad er daglig leder av Saga Robotics, som laget landbruksroboten Thorvald. Roboten kan utføre en rekke oppgaver i landbruket. Bedriften holder til i Oslo, et fylke med litt høyere kvinneandel enn gjennomsnittet. I Oslo hadde 16 prosent av bedriftene som fikk støtte fra Innovasjon Norge i 2021 kvinnelig daglig leder.

Best kvinneandel i Troms og Finnmark

Kvinneandelen var størst i Troms og Finnmark (21 prosent), etterfulgt av Rogaland (19,9 prosent) og Nordland (19,5 prosent).

Møre og Romsdal har lavest kvinneandel. I Møre og Romsdal hadde 7,7 prosent av bedriftene som fikk støtte fra Innovasjon Norge kvinnelig daglig leder. Se tall for alle fylker i tabellen:

Daglig leder


Kvinneandeler

    

2017


2018


2019


2020


2021


Viken


16.2 %


10.6 %


12.5 %


7.9 %


14.4 %


Oslo


16.4 %


17.0 %


15.2 %


12.8 %


15.9 %


Innlandet


11.5 %


17.3 %


21.9 %


15.5 %


11.8 %


Vestfold og Telemark


13.4 %


8.9 %


13.9 %


5.4 %


13.2 %


Agder


13.6 %


13.9 %


16.0 %


6.8 %


10.8 %


Rogaland


7.3 %


13.0 %


8.2 %


8.1 %


19.9 %


Vestland


11.2 %


16.7 %


13.8 %


14.4 %


12.4 %


Møre og Romsdal


6.0 %


6.5 %


12.4 %


13.7 %


7.7 %


Trøndelag


5.2 %


15.6 %


12.2 %


13.3 %


13.5 %


Nordland


20.7 %


13.5 %


20.4 %


17.4 %


19.5 %


Troms og Finnmark


20.9 %


12.4 %


17.6 %


19.5 %


21.0 %


TOTALT


12.2 %


13.5 %


14.4 %


11.7 %


14.4 %

Mulige årsaker til lav kvinneandel:

- kvinner mangler rollemodeller og nettverk

- kvinner er ofte underrepresentert i teknologibedrifter og industri, der mye av innovasjonen i dag foregår.

- Kvinner kan møte på større problemer enn menn med å få tilgang til kapital. Begrunnelsen som ofte pekes på er at finansmiljøene gjerne er mannsdominerte. Det er få kvinner i gründerbedriftene og få kvinner som investerer, og da blir hele økosystemet rundt kvinnelige gründere svakere.

Innovasjon Norge mobiliserer til EUs utlysning WomanTech EU, der kvinner som leder teknologiselskaper kan få tilgang til kapital, nettverk og mentorer. Vi viser også fram kvinnelige rollemodeller i regionale og nasjonale arrangementer og andre kanaler.

Kvinner er underrepresentert som daglig leder i norsk næringsliv generelt.

Publisert :
Sist oppdatert :