Hopp til hovedinnhold

Virkemidler som virker

Bedriften HycastFoto: Arild Håkonsen/Hycast AS
Med støtte fra Innovasjon Norge håper industribedriften Hycast å levere elementer til en sterkt voksende elbil-industri.
Bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge har høyere vekst i salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall ansatte sammenlignet med liknende bedrifter uten slik støtte, viser effektmålingene til Samfunnsøkonomisk analyse. 

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt hvordan det går med aksjeselskaper som har fått støtte fra Innovasjon Norge i perioden 2003-2020. Sammenlikningsgrunnlaget er aksjeselskaper som ikke har fått støtte fra Innovasjon Norge, men som er like med tanke på geografi, næring og alder, og som hadde et tilsvarende utgangspunkt da selskapet ble etablert.

Skaper mervekst

Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser betydelig mer enn sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Innovasjon Norges kunder har i gjennomsnitt ni prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn kontrollgruppen de første tre årene etter mottatt støtte, og om lag 10 prosentpoeng høyere vekst i salgsinntekter.

- Dette viser at målrettet støtte fra oss er viktig for innovasjons- og omstillingsarbeidet i norske bedrifter. Vi bruker resultatene til å tilpasse og forbedre våre virkemidler, slik at de er tilpasset næringslivets behov, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Bedriftene som får støtte fra Innovasjon Norge har videre fire prosentpoeng høyere vekst i produktivitet. Målt i antall årsverk er det en årlig mervekst på fem prosentpoeng blant bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge.

- Innovasjon Norge går foran med et godt eksempel med sine årlige effektmålinger. Som en forvalter av fellesskapets midler er det avgjørende at virkemiddelaktører kan dokumentere at det de gjør virker, sier Marthe Norberg-Schulz, prosjektleder for effektmålingene i Samfunnsøkonomisk analyse.

Utløser kapital

I alt bidro Innovasjon Norge med 9,2 milliarder kroner til 5459 utviklings- og innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021.

Støtte fra Innovasjon Norge er også med på å utløse kapital fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner til viktige innovasjons- og utviklingsaktiviteter.

En annen undersøkelse, gjort av Oslo Economics, viser at hele 60 prosent av Innovasjon Norges kunder mener at finansiering fra Innovasjon Norge bidro til at de kunne skaffe finansiering gjennom privat egenkapital. Les mer om den nye kundeeffektundersøkelsen gjort av Oslo Economics.

Fakta om undersøkelsen

  • Utført at Samfunnsøkonomisk analyse
  • Støtten kategoriseres under fire ulike oppdrag på bakgrunn av formål med virkemiddelet og bevilgende departement. Innovasjons- og bankoppdragene (Nærings- og fiskeridepartementet), Distriktsoppdraget (Kommunal- og distriktsdepartementet) og Landbruksoppdraget (Landbruks- og matdepartementet)
  • Effektindikatorene hentes fra regnskapsdata (salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet, sysselsetting og lønnsomhet)
  • Kontrollgruppen består av sammenliknbare aksjeselskaper som ikke har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.
Publisert :
Sist oppdatert :