Hopp til hovedinnhold

Finansiering av reiselivsaktiviteter

Jente med ullgenser som koser seg ute ved en fjord© Oleh Slobodeniuk
De fleste av våre finansieringstjenester i form av lån, tilskudd og garantier tilbys reiselivsnæringen.

Behovet for finansiering varierer gjennom bedriftens livsløp. Kontakt våre dyktige rådgivere som finner de beste løsningene sammen med deg.

Hvem kan søke om støtte

Reiselivsprosjekter og -konsepter som:

  • Stimulerer entreprenørskap i reiselivsnæringene
  • Øker innovasjonen og kompetansen i næringene
  • Øker verdien av eksisterende bedrifter gjennom markedsorientert produktutvikling
  • Fremmer, stimulerer utvikling og anvendelse av ny teknologi
  • Sikrer utvikling av samspill/nettverk/klynger innen reiselivet
  • Implementerer Merkevaren Norge

Policy for sektorene i reiselivsnæringen

Overnattings- og serveringssektoren er i betydelig grad preget av overkapasitet. Vi vil derfor vise stor varsomhet med å bidra til økt kapasitet. Innovasjon Norge kan bidra til tiltak som medfører markedstilpasset nyskapning og vesentlige omstillinger (ikke manglende vedlikehold/oppussing) i bedrifter som kan resultere i økt lønnsomhet. Det vil bli utvist særlig tilbakeholdenhet med bruk av tilskudd.

Opplevelses- og aktivitetssektoren kan innvilges støtte til investeringer og bedriftsutviklingstiltak. Som for overnattingssektoren vil det bli lagt betydelig vekt på overetableringsfaren. Markedspotensiale og økonomi må dokumenteres.

Transportsektoren faller i hovedsak utenfor Innovasjon Norges medvirkning. Unntak kan være bedriftsutviklingstiltak.

Foredlings- og distribusjonssektoren (destinasjonsselskaper, reisebyråer, turoperatører) kan i utgangspunktet bevilges støtte til bedriftsutviklingstiltak (produktutvikling). Vi prioriterer tiltak som omfatter inngående turisttrafikk.

Publisert :
Sist oppdatert :