Hopp til hovedinnhold

Grønn plattform

Rødhåret dame som sitter på kafeFoto: Unsplash
Grønn plattform er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.
Grønn plattform gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. I 2023 lyses inntil 600 millioner kroner ut for nye treårige prosjekter med oppstart tidlig i 2024.

Søknadsfristen for 2023 er utløpt.

Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på samfunn, klima og miljø, og skaper økonomiske verdier.

Innsendelse av skisse er obligatorisk og utgjør første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning. Søknader som ikke er basert på skisse innsendt innen skissefristen, vil bli avvist.

Få fart på grønn omstilling

Målet med Grønn plattform er å få fart på grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv. Vi ønsker å mobilisere store og ambisiøse prosjekter som skal gjennomføres av konsortier i faktisk samarbeid, se Artikkel 25 og viktige definisjoner om betingelser for tildeling av statsstøtte.

Prosjektene som får støtte gjennom hovedutlysningen skal bidra til næringsutvikling for lavere utslipp og bedre ressursutnyttelse på en måte som sikrer naturmangfold og miljø. EUs taksonomi vil bli lagt til grunn for vurdering av miljøperspektiver.

Økt eksport og flere arbeidsplasser

Prosjektene kan omfatte grønn omstilling av eksisterende næringsliv og innsats for å legge grunnlag for fremvekst av nytt bærekraftig næringsliv og nye grønne verdikjeder. Dette handler både om endring av eksisterende produksjonsmetoder og -prosesser og om forbedring eller utvikling av ny teknologi, prosesser, produkter, tjenester eller forretningsmodeller som bidrar til å dreie norsk næringsstruktur i retning av nullutslipp. Prosjektene og den grønne omstillingen skal legge grunnlaget for en grønn konkurransekraft som gir økte eksportinntekter og mer sysselsetting.

Sentrale kjennetegn for Grønn plattform-prosjekter er at dette er prosjekter som har:

  • mål om å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som vil akselerere grønn omstilling i næringslivet
  • konkrete mål for og høye ambisjoner om verdiskaping og reduserte klimagassutslipp, og samtidig ivaretar eller forbedrer tilstanden for naturmangfold og miljø
  • høy innovasjonsgrad som utfordrer det etablerte, og som tenker nytt og innovativt om teknologi og marked
  • ambisjoner om resultater som kan spres og skaleres og som i tillegg vil gi varig verdiskaping og økt konkurransekraft, i tillegg til virkninger og effekter både nasjonalt og internasjonalt
  • behov for en bredde av aktiviteter fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering til implementering, skalering og kommersialisering
  • mål om å bygge sterke verdikjeder og som krever et bredt samarbeid på tvers av fag, teknologiområder, kompetansemiljøer, bransjer og sektorer
  • et omfang og ambisjonsnivå som medfører et behov for risikoavlastning utover det som dekkes av ordinære ordninger og virkemidler

Dersom prosjektet deres i skissen ikke svarer på alle punktene over, bør dere se på mulighetene som ligger i andre ordninger i virkemiddelapparatet. Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i formålet med Grønn plattform før dere vurderer å sende inn en skisse.

Kontaktperson

Bilde av : Gry Kolbjørnsen Langbakk
Gry Kolbjørnsen Langbakk
Innovasjonsrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :