Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa

De fleste prosjekter som finansieres av Horisont Europa er samarbeidsprosjekter der bedrifter deltar sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Norge er fullverdig medlem i Horisont Europa så norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Samarbeidsprosjektene skal bidra til å løse globale utfordringer og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Utlysningene er inndelt i seks tematiske arbeidsprogrammer, som dekker et bredt spekter av temaer fra helse via digitalisering til klima og miljø.

Hvem kan søke?

I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont Europa-land, og svare på utlysninger innen EUs seks samfunnsutfordringer.

Hva kan det søkes om?

Støttebeløpet varierer fra 1,5 millioner euro og opp til flere hundre millioner euro avhengig av den enkelte utlysningen i EUs deltagerportal.

I Horisont Europa finnes det ulike former for samarbeidsprosjekter der norske bedrifter kan delta.

Innovation Actions (IA) er markedsnære samarbeidsprosjekter som hovedsakelig er knyttet til å utvikle planer eller design for nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Det kan for eksempel være utvikling av prototyper, testing, demonstrasjon, piloter, produktvalidering i stor skala, og markedsreplikasjon.

Prosjektene varer typisk i to til tre år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket inntil 70 prosent av de direkte kostnadene, og inntil 25 prosent overhead for indirekte kostnader.

I Research and Innovation Actions (RIA) er forskning og utvikling kjernen i prosjektet, med mål om å etablere ny vitenskapelig og teknologisk kunnskap eller å utforske om det er mulig å gjennomføre ny eller forbedret teknologi, produkter, prosesser, tjenester eller løsninger. Prosjektene varer gjerne i tre til fire år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 100 prosent av de direkte kostnadene, og 25 prosent overhead for indirekte kostnader.

Hva kan Innovasjon Norge og Forskningsrådet bistå med?

Forskningsrådet er hovedansvarlig for rådgivning knyttet til store samarbeidsprosjekter, mens Innovasjon Norge er medansvarlig og har et spesielt fokus på å rådgi norske bedrifter som vil delta i slike konsortier.

Innovasjon Norge kan støtte norske bedrifter som vil vite mer om mulighetene for samarbeidsprosjekter, om utlysningene, og aktuelle samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med en av de nasjonale EU-rådgiverne som er nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for henholdsvis cluster 4, 5 og 6:

Eventuelt ta kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner (nasjonale kontaktpunkter) på andre områder.

Nyttige lenker

  • Prosjektetableringsstøtte (PES): Du kan også få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknader til samarbeidsprosjekter (Innovation Actions eller Research and Innovation Actions).
  • Se Forskningsrådets kurstilbud: Gratis og digitalt kurstilbud som omfatter introduksjonskurs til Horisont Europa, kurs i strategiutvikling, hvordan man utarbeider gode prosjektforslag, prosjektledelse, økonomi, og kurs om spesielle tema som f.eks innovasjonsledelse, Impact og Exploitation, samt Open Access.
  • Tematiske kickoff for Horisont Europa: Se opptakene hvor våre eksperter i Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gjennomgått de tematiske inndelingene i Horisont Europa for å gi deg innsikt i hvor det er gode muligheter for norske aktører.
  • Utlysninger på Europakommisjonens hjemmesider (participant portal) Utlysningene til samarbeidsprosjekter på Europakommisjonens deltakerportal. Her står det spesifisert hvilken type prosjekter (for eksempel RIA eller IA) det dreier seg om.
Publisert :
Sist oppdatert :