Hopp til hovedinnhold

DK-NO-road-show om tidsbesparende teknologier i eldrepleien 4 og 7 juni.

3 damer og 2 menn i et rom foran hver sin laptop© Getty Images
Velferden er under press både i Norge og Danmark. Det er mangel på arbeidskraft og et behov for teknologi og digitale løsninger som kan løse oppgavene mer effektivt. Derfor inviterer vi sammen med den danske ambassadøren i Oslo og den norske ambassadøren i København fire norske og fire danske innovative bedrifter til to eksklusive temadager i ambassadørenes residens.
04. juni 2024
09:00 - 15:20
København
Norges Ambassadørs Residens
Kerstin Schmidt
Påmeldingsfrist: 15. feb. 2024

Du får mulighet for å presentere innovative løsninger til viktige interessenter og beslutningstagere innenfor det kommunale helsevesenet i Danmark og Norge.


Pris for deltakelse (begge dager er obligatoriske).

NOK 12.000,-(opptil 2 pers.)


Deltagergebyr dekker deltagelse på program, markedsbesøk i Danmark 03.06. (fra kl 12) og et oppfølgingsmøte i etterkant. Reise og opphold må dekkes av den enkelte bedrift. Vi ber om at de norske deltagerne stiller med en relevant kunde til temadagen i Oslo og de danske bedriftene stiller med en relevant kunde til temadagen i København.


* Dersom virksomheten er godkjent små og mellomstore bedrifter (SMB), kan det søkes om støtte tilsvarende 50% av den samlede prisen, hvilket gir en nettopris på NOK 6.000,-


For ytterligere informasjon kontakt gjerne Kerstin Schmidt (kerstin.schmidt@innovasjonnorge.no).


Påmeldingsfrist: 12. februar 2024.

Bedrifter som ikke får plass på temadagene i juni, vil vurderes for plass på temadager høsten 2024.


Foreløpig program.

Arrangører