Hopp til hovedinnhold

Kort om oss

Ansatt i Innovasjon Norge viser tommel opp i et møte på Teams© Astrid Waller
Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport, er Innovasjon Norge med på å skape fremtidens arbeidsplasser.
Vi skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.

Du finner oss i alle landets fylker, og vi har 28 kontorer internasjonalt. I land hvor vi ikke har eget kontor, drar vi veksel på Norges ambassader.

Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Se hvem som har fått finansiering via Innovasjon Norge

Fakta om Innovasjon Norge

  • Bevilgninger: Innovasjon Norge mottok 4,4 milliarder kroner i 2022 og delte totalt ut 8,2 milliarder kroner. Dette omfatter lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester.
  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %)
  • Administrerende direktør: Håkon Haugli (2019-)
  • Fungerende styreleder: Kristin Misund (2023-)
  • Antall ansatte: 708 (31.12.2022)
  • Antall kontorer: Alle landets fylker og over 20 land
  • Etablert: Desember 2003
  • Hovedkontor: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Se vår elevator-pitch

Se vår historie: Innovasjon Norge gjennom 150 år

Publisert :
Sist oppdatert :