Hopp til hovedinnhold

Bærekraftsrisiko (ESG)

Risiko knyttet til bærekraft gjør bedrifter sårbare. Det er like viktig å ha kontroll på denne risikoen som all annen risiko bedriften står overfor. Bærekraftsrisiko for din bedrift avhenger av bransjen som bedriften din tilhører, eierforhold, leverandørkjede og hvilket marked dere skal adressere.

Dette er et verktøy for deg som vil gjøre en vurdering av bærekraftsrisiko (ESG) knyttet til egen bedrift eller planlagte prosjekter. Verktøyet tar utgangpunkt i iboende risiko knyttet til ulike bransjer (NACE-koder). Det er et forenklet verktøy som på ingen måte dekker alle fallgruver for din bedrift. Det er også mulig at noen av spørsmålene i verktøyet ikke relevant for dere. Dette er likevel en hjelp for å sortere i mulige risiko og gir forslag til tiltak.

Bærekraftrisiko bør vurderes både for bedriften din og aktuelle prosjekter. Risiko knyttet til ansvarlig næringsliv (styring og sosiale aspekter) vil i all hovedsak gjelde bedriften. Miljørelatert risiko kan gjelde både bedrift og prosjekt. Da bør man gjøre denne øvelsen både med utgangspunkt i bedriftens og prosjektets NACE-kode.


Publisert :
Sist oppdatert :