Hopp til hovedinnhold

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Vinnere Den Sorte HavreFoto: Innovasjon Norge
Ingunn og Johan Anstensrud fra Den Sorte Havre vant Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2022.
Innovasjon Noreg deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke, og dei deltek vidare i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Her kan du lese om vinnarane for 2023.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriteria

Berekraft

  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp

Innovasjon/nyskaping

Vinnaren for 2022

I fjor var det Tveter Gård Foredling AS med merkevara Den Sorte Havre frå Våler som vann den nasjonale prisen. Prisen vart delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i samband med Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Dei to andre nominerte som også var til stades i Berlin var Ystepikene AS frå Jæren og Fæby Bryggeri AS frå Verdal.

Vi leggjer fortløpande ut vinnarane for kvart fylke i 2023.

Fakta om BU-prisen i landbruket

Innovasjon Noreg deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet.

Det er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

Det vert kåra ein vinner i kvart fylke der prisen er på 50 000 kroner.

Dei fylkesvise vinnarane kjempar om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

Det vert nominert tre kandidatar til den nasjonale prisen som vert invitert til prisutdeling i samband med Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2024.

Publisert :
Sist oppdatert :