Hopp til hovedinnhold

Bioøkonomi i Sverige

To kråkeboller, litt tang og fjæresteinFoto: Johan Holmquist
Bioøkonomi er høyt prioritert og en raskt voksende satsing i Sverige. Offentlig og privat sektor bevilger betydelig finansering for å fase ut bruken av råvarer basert på fossilt brensel til fordel for fornybare alternativer. Bevissthet rundt klima- og miljøproblematikk øker på verdensbasis og vil tvinge frem en økt etterspørsel etter miljøvennlige materialer.

Skogsnæringen spiller en spesielt viktig rolle i svensk bioøkonomi. Med store skogsområder og en lang historie tilknyttet skogbruk har Norge og Sverige etablert seg som viktige leverandører og kunnskapsaktører innen treverk. Mens Norge sitter i førersetet hva gjelder bruk av treverk i offentlige byggeprosjekter, har svenskene tatt en ledende rolle i effektivisering av byggeprosessen, så vel som utvikling av nye materialer med tre som innsatsfaktor. Vi ser en tydelig komplementaritet mellom landenes ekspertiser. Dette utgjør ikke bare gode muligheter for handel over grensen, men også et potensiale for profilering av skandinavisk ekspertise innen treverk ut mot det globale verdensmarkedet.

Innovative materialer

Norske virksomheter med bærekraftige og miljøvennlige løsninger kan dra nytte av en veletablert og kunnskapsrik svensk næring. Ved hjelp av avansert teknologi og dedikerte forskningsmiljøer har Sverige introdusert en rekke innovative produkter og materialer av fornybare ressurser. Smart emballasje, bygningsmaterialer, biobrensel, tekstiler og bioplast er eksempler på sluttprodukter basert på svensk treverk. Det eksperimenteres også med biobaserte råvarer fra havet i tekstilproduksjon.

Et sterkt skandinavisk samarbeid vil styrke landenes posisjon som bærekraftspionerer og være et naturlig førstevalg når internasjonale aktører skal implementere nye komponenter i deres produksjon for å minimere sitt fotavtrykk.

Agritech og foodtech

Implementering av teknologi i mat- og jordbrukssektoren med formål om mer sirkulære forretningsmodeller er sentrale utviklingstrekk i den grønne næringen i Sverige. Vi ser innovasjoner innenfor en rekke områder, eksempelvis utvikling av nye proteinkilder, miljøvennlig emballasje og reduksjon av matavfall. Offentlige og private finansieringsprogram bevilger midler til prosjekter og innovasjonsprogram for mer bærekraftig jordbruksproduksjon. Utvikling av teknikker for presisjonsjordbruk har skutt fart de siste årene. Norske innovasjoner som bidrar til mer effektiv produksjon med redusert belastning på miljøet har potensiale i Sverige. Løsninger for å predikere og håndtere endringer i værforhold er spesielt ettertraktet.

Digitalisering og automasjon

Sverige har kommet langt hva gjelder automatisering og smart produksjon. Ved hjelp av sensorer og tingenes internett genereres data som utnyttes videre i produksjonsprosessen. Økt tilgang på informasjon muliggjør optimalisering i alle ledd – fra råvareinnhenting til salg. Ett av mange eksempel i Sverige er overgangen til smarte, digitale sagbruk. Som et resultat av digitalisering og automasjon i produksjonsprosessen ser vi bedre utnytting av treverket, redusert energiforbruk, mindre vedlikehold og mulighet til å oppfylle ulike kvalitetsbehov. Overgangen til smarte produksjonsanlegg er gode eksportmuligheter for norske tilbydere av teknologi, infrastruktur og programvare som kan være med å effektivisere produksjon og foredling.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med våre rådgivere:

Cecilia Harvig
Seniorrådgiver bioøkonomi
Innovasjon Norge, Sverige
cecilia.harvig@innovationnorway.no

Tina Nordlander
Spesialrådgiver digitalisering og AI
Innovasjon Norge, Sverige
tina.nordlander@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :