Hopp til hovedinnhold

Den nye bioøkonomien i USA

Hender som kjenner på kornFoto: John Fedele/GettyImages
Den amerikanske bioøkonomien omfatter et enormt og voksende økosystem av ulike disipliner og sektorer som er preget av nyskapende biobasert forskning, og som driver ny teknologisk utvikling på tvers av eksisterende næringer.

Landbruk, fiskeri, matproduksjon, helseprodukter og andre næringer opplever allerede den positive effekten av disse innovasjonene. Norge har alltid vært sterk i tradisjonelle biobaserte næringer som fiskeri, skogbruk og jordbruk. Med en overflod av råvarer av høy kvalitet og en dyktig arbeidsstyrke, er norske selskaper godt posisjonert til å konkurrere innen flere amerikanske biobaserte næringer.

Akvakultur og landbasert oppdrett

Akvakultur er den raskest voksende formen for matproduksjon i verden, og USA ser på det som et viktig middel for økonomisk vekst og for å fremme amerikansk matsikkerhet. Norge er verdensledende innen havbruk. Det er allerede flere norske landbaserte prosjekter på gang i USA, med flere planlagte i nær fremtid. Norges havbruksnæring er en av verdens mest moderne, med et velutviklet forvaltningsregime, avansert teknologi og dokumentert kompetanse. Landbaserte resirkuleringssystemer, som muliggjør produksjon nærmere forbrukermarkedene, er spesielt høyteknologisk og kompetansedrevet. Landbasert produksjonsvolum i USA forventes å vokse raskt de neste årene, og etter alt å dømme er Norge unikt posisjonert til å være i forkant av denne veksten.

Kjemikalier og materialer

I USA er det et økende fokus på implementering av biobasert drivstoff og bruk av det i produksjon. Dette både reduserer avhengigheten av utenlandsk olje og det skaper arbeidsplasser, spesielt i landlige områder. Norske selskaper er banebrytende på nye områder innen bioraffinering, som å erstatte karbonbaserte kjemikalier i husholdningsprodukter med nedbrytningsprodukter fra biologiske polymerer som cellulose, lignin, stivelse, fettsyrer eller oljer og naturgummi. Denne innsatsen sikrer at norske selskaper blir dominerende globale aktører og konkurransedyktige innen denne fremvoksende markedsplassen i USA.

Presisjonslandbruk

Presisjonslandbruk endrer hvordan verden produserer mat. I USA endrer dette nå det tradisjonelle familiegårdsbruket. Amerikanske gårder har tatt i bruk presisjonsteknologier på ulike nivåer og for forskjellige type avlinger siden tidlig på 2000-tallet. Veiledningssystemer har hatt den største implementeringen, og brukes for tiden på omtrent halvparten av beplantet dekar til avlinger som mais, ris og peanøtter. Bruken av teknologier som GPS-jordkartlegging og VRT (Variable Rate Application Technology) forventes å øke betydelig i årene fremover ettersom det moderne gårdsbruket i større grad ser etter teknologi for å øke avlingene og optimalisere produksjonen. Flere norske selskaper utvikler VRT-teknologier for eksempelvis fjerning av ugress, sprøyting og gjødsling ved hjelp av roboter, og har for tiden vellykkede prosjekter i gang i Europa og USA som viser løfte om betydelig global vekst.

For mer informasjon om våre tjenester rettet mot USA og om aktuelle programmer innen bioøkonomi, vennligst kontakt:

Antonio Raposo
Sr. Advisor - US Market
Innovation Norway, New York
antonio.raposo@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :