Hopp til hovedinnhold

Drone-markedet i Tyskland

Hvit drone som flyr i lufta mot en skogsbakgrunnFoto: Jason Blackeye
Tyskland er en pioner innen luftfart og presser nå på med tanke på mobilitet. Den tyske regjeringen publiserte nylig en handlingsplan.

Handlingsplanen for UAS (Unmanned Aircraft Systems) og flytaxier (tysk), skal fremme forskning og utvikling. Den skal fremme overgangen til praktisk bruk og styrke den offentlige sikkerheten. Handlingsplanen inkluderer dessuten tiltak for implementeringen av den nye EU-forordningen om ubemannede luftfartøy.

Tre sentrale mål tjener som veiviser for implementeringen

  • Tyskland ønsker å bli et ledende marked og etablere høye sikkerhetsstandarder.
  • Tyskland ønsker å få automatisert og nettverksflyging raskt i praksis.
  • Tyskland ønsker beskyttelse av personopplysninger, personvern og miljø.

Slik er det tyske dronemarkedet i dag

  • Nesten 500 000 droner flyr i Tyskland i dag. 455.000 droner til privat bruk, mens bare 19.000 droner blir brukt kommersielt. Profesjonelle droneflygere bruker droner for forskjellige applikasjoner, fra kartlegging til inspeksjon og filming.
  • Det er i dag 400 drone-selskaper som er etablert i Tyskland og rundt 10.000 ansatte som jobber for disse virksomhetene.
  • Siden 2012 er det investert 170 millioner amerikanske dollar i tyske selskaper som spesialiserer seg på droner og flytaxi.
  • Det tyske dronemarkedet er for tiden verdt 574 millioner euro. Det kommersielle dronemarkedet utgjør 404 millioner euro og det private dronemarkedet 169 millioner euro.
  • Tyskland rangerer på fjerde plass som et av de største kommersielle dronemarkedene etter USA, Kina og Frankrike.
  • Det tyske dronemarkedet forventes å vokse og antallet operative droner i Tyskland vil øke med ca. 80% til rundt 850 000 innen 2030. Mens veksten i privat bruk jevnes ut, vil antallet kommersielle droner stige til 126.000. For øyeblikket opereres bare en av 24 droner i Tyskland kommersielt; innen 2030 vil det være en av seks. Det tyske dronemarkedet vil vokse fra 574 millioner Euro til nesten 3 milliarder Euro innen 2030, noe som tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 14 prosent.

Bruk av droneteknologi og forretningsmuligheter

I Tyskland er den store perioden med bruk av droneteknologi fremdeles i vente. Fra og med 2026 vil droner være i utbredt bruk i alle større kommersielle bruksområder. Fram til da forventes det imidlertid forskjellige tilpasningsgrader og hastigheter i de enkelte sektorene. Dette skyldes hovedsakelig reguleringsproblemer og den nødvendige infrastrukturen. På området som gjelder sikkerhetsmyndigheter og organisasjoner, vil tilpasningen skje raskt siden dette området har færre problemer med de juridiske rammebetingelsene på grunn av spesielle tillatelser.

I landbruket er den nødvendige infrastrukturen for bruk av droner den begrensende faktoren som fører til langsom utplassering av droneteknologi.

I energi- og infrastruktursektoren krever riktig bruk av droner ofte lange flyavstander, for eksempel for inspeksjon av jernbanespor, men reguleringsbarrierer står for øyeblikket i veien, for eksempel mangelen på et lovlig grunnlag for å fly droner ut av visuell rekkevidde. Dette fører til en forsinket tilpasning av teknologien i disse områdene.

Det føderale departementet for transport og digital infrastruktur tilbyr økonomiske støtteprogram, med et samlet volum på 15 millioner euro og en varighet på fire år. I tillegg vil det føderale departementet for transport og digital infrastruktur i år støtte fast-track prosjekter med opptil 500. 000 euro hver og studier med opptil 100.000 euro hver.

Koordineringsorganet for drone-"test benches" ved det føderale departementet for transport og digital infrastruktur vil være det tekniske kontaktpunktet og en plattform for utveksling av ideer og erfaringer for drone-pilotprosjekter.

Fem tyske regioner har allerede sluttet seg til European Urban Air Mobility Initiative og vil bli pilotregioner for innovativ luftmobilitet. Blant dem er byene Aachen, Hamburg og Ingolstadt samt regionen Nord-Hessen og grenseregionen Enschede-Münster.

Her finner du en oversikt over droneprosjektene finansiert av BMVI fra ideen og finansieringen (tysk). Utviklingen i dronebransjen vil også være et tema på den kommende ITS verdenskongress 2021 i Hamburg.

Kontakt oss

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jana Mennig, Senior Advisor, jana.mennig@innovationnorway.no

Sources: Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure

German Aviation Association

Publisert :
Sist oppdatert :