Hopp til hovedinnhold

Eksterne kurs og opplæring

Bord med masse laptoper og utstyr© Marvin Meyer
Det finnes mange gode informasjonskilder for å lære mer om beskyttelse av immaterielle verdier og kommersiell utnyttelse av IPR. Her finner du kurs og seminarer fra eksterne norske og internasjonale myndigheter og organisasjoner.

Patentstyret

Patentstyret er myndighet for patent, varemerke og design rettigheter og tilbyr en rekke gratis opptak av tidligere kurs og seminarer innenfor flere temaer, slik at du kan se dem når det passer for deg.

Tilgjengelige opptak - Patentstyret

Her finner du et bredt spekter av kurs, webinarer og møter om immaterielle rettigheter og nærliggende områder, fra grunnleggende innføring til dypdykk for spesialister.

Kurs om patent, varemerker og design - Patentstyret


The European Patent Office (EPO)

The European Patent Office, med 38 medlemsland, tar imot, behandler og avgjør europeiske patentsøknader på grunnlag av regler gitt i den europeiske patentkonvensjonen (EPC). Norge er medlem.

Her ligger kurs og opplæring for bedre forståelse av IP-strategier knyttet mot forretningsmessig utnyttelse og best practice innen IP-ledelse.

EPO - IP in business

EPO - Enterprises


World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO - Verdensorganisasjonen for immaterialrett med 193 medlemsland. De jobber med internasjonale rettigheter for patent, varemerke, design, opphavsrett, beskyttelse av forretningshemmeligheter m.m.

WIPO Academy er et tilbud for læring og kompetanseutvikling, med både generelle og spesialiserte kurs innen immaterielle rettigheter. Målgrupper er bl.a. kreative personer og oppfinnere, entreprenører og SMB, forretningsutviklere, studenter og så videre.

WIPO Academy


EU Intellectual Property Office (EUIPO)

EUIPO er myndighet og ansvarlig for forvaltningen av EU-varemerket og EU-design. De samarbeider med patentverk i EUs medlemsstater og med internasjonale partnere for å tilby en helhetlig registreringsopplevelse for varemerker og design i Europa og verden.

Her finnes veiledning for EU-varemerke og EU-design, samt kurs fra EUIPO Academy.

Publisert :
Sist oppdatert :