Hopp til hovedinnhold

Elektriske muligheter i Frankrike

Mange elektriske biler som står til lading på et parkeringsplass© IIja C. Hendel / Brand Norway
En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på elektrisk infrastruktur og kjøretøy som gode innganger til det franske markedet.

Frankrike har skissert svært ambisiøse nasjonale klimaplaner, der elektrifisering av transportsektoren spiller en nøkkelrolle. Inntil nylig har gjennomtrengingen av elektriske kjøretøyer i det franske markedet vært svak, med under to prosent for nye biler, men dette har endret seg.

Under koronakrisen har salget av elektriske kjøretøy økt med 200 prosent, og hel-elektriske biler har klatret til en andel på 10 prosent - selv i en tid der industrien generelt har opplevd betydelig tilbakeslag. Veksten har blitt stimulert av et generøst bonussystem, der bileiere kan samle inntil 12 000 euro i statsstøtte for å skifte til et hel-elektrisk kjøretøy.

Sammen med Tyskland er Frankrike nå det største europeiske markedet for elektriske kjøretøy. Denne utviklingen åpner opp for internasjonale aktører ettersom etterspørselen etter ny teknologi øker, og interessen fra franske aktører er allerede observert.

Innovasjon Norge kan bistå norske bedrifter som vurderer å ta produktene og tjenestene sine ut til det franske markedet. I rapporten vår får du en oversikt over det franske markedet for elbiler og infrastruktur for lading, og hvilke muligheter som finnes for norske aktører.

Grønn og elektrisk transport har lenge vært en prioritet for Innovasjon Norge Frankrike, og vi har lang erfaring og god kompetanse. Vi jobber tett med våre Team Norge-partnere, som den norske ambassaden og Fransk-Norsk Handelskammer (CCFN).

Vi vil følge opp rapporten med en serie arrangement og møter i 2021. Ta kontakt med vårt Paris-kontor hvis du ønsker mer informasjon eller støtte i det franske markedet.

En mer detaljerte beskrivelse av markedet og muligheten finner du i rapporten vår.

Har du spørsmål om raporten, kan du kontakte:

Eli Rognerud
Head of Export, Innovasjon Norge Paris
eli.rognerud@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :