Hopp til hovedinnhold

Etikk, gaver og varsling

Hånd som holder en prisme© Mirage C
Innovasjon Norge skal være et selskap med ansvarlige og etisk bevisste medarbeidere. 

Innovasjon Norges regelverk om gaver


Det følger av Innovasjon Norges etiske retningslinjer og antikorrupsjonspolicy at ansatte og andre som utfører tjeneste for selskapet i utgangspunktet ikke kan motta gaver eller andre begunstigelser i forbindelse med sitt arbeid eller tjeneste. Formålet med reglene er blant annet å forebygge korrupsjon og hindre at det oppstår spørsmål rundt habilitet.


Forbudet mot å motta gaver har visse begrensede unntak, men regelverket åpner ikke for at våre ansatte kan motta gaver i forbindelse med høytidene. Våre ansatte kan heller ikke delta på julebord, julelunsjer eller andre arrangementer/tilstelninger som ikke har noen klar forretningsmessig begrunnelse.

Varslingskanal

Dersom du opplever at Innovasjon Norge utøver sin virksomhet i strid med gjeldende rett eller allmenne etiske normer, eller er kjent med at Innovasjon Norge utsettes for misligheter fra kunder eller andre, ønsker vi at du melder fra til oss.

Gjennom å bruke Innovasjon Norges elektroniske varslingskanal kan du melde fra om dine bekymringer anonymt. Varslingskanalen driftes av en ekstern leverandør og er tilgjengelig gjennom å klikke på knappen nedenfor. Selv om varslingskanalen er på engelsk kan du gjerne skrive på norsk.

Nedenfor finner du dokumentasjon på Innovasjon Norges etiske rammeverk:

Publisert :
Sist oppdatert :