Hopp til hovedinnhold

FN-markedet

FN-flagg som veiver i vindenFoto: UN Photo/Loey Felipe
FN kjøper i gjennomsnitt varer og tjenester for over 150 milliarder norske kroner årlig. I 2018 representerte Norge kun 0,22% av den totale markedsandelen. Flere norske bedrifter kan med stor fordel bli bedre kjent med de spennende mulighetene som FN-markedet har å by på.

Verden står overfor noen av de største utfordringene i vår levetid. For å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stanse klimaendringene har vi nå fått en felles arbeidsplan - de 17 bærekraftsmål. Norske bedrifter har kompetanse, kunnskap og ressurser som er helt avgjørende for å skape globale løsninger som vil bidra til en bærekraftig utvikling.

Markedspotensialet i FN-byen

FN er verdens største innkjøper av varer og tjenester fra private bedrifter, og København er FNs nest største innkjøpssenter. Kontoret i New York og København står for 70 % av alle FNs innkjøp. FN er et stort globalt system som trenger alt fra kontorrekvisita til komplette sykehus og kraftverk. De største behovene som skal dekkes av FN organisasjonene er:
• Helse og medisin
• Mat og ernæring
• Vann og sanitær
• Husly og beskyttelse
• Konstruksjon og infrastruktur
• Fornybar energi
• IT og kommunikasjon
• Nødhjelpsutstyr
• Biler, maskiner og verktøy
• Utdanningsmateriell

Det er et stort behov for å utvikle ny teknologi og smartere løsninger innen alle områdene. I tillegg til utstyr og produkter kommer behovet for tjenester. De mest etterspurte er:
• Konsulenttjenester
• Ingeniørtjenester
• Transport og frakt

Norske løsninger er etterspurt

Norske bedrifter har et konkurransefortrinn med sine teknologiske løsninger, evne til innovasjon og ikke minst produkter og tjenester av høy kvalitet. Digitalisering og bærekraftige teknologier er en gjennomgående trend i FNs innkjøpsprosesser, da dette er en nødvendig forutsetning for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Hvordan gjøre business med FN?

• Passer din løsning og bedriftsprofil med FNs etterspørsel og behov?
• Hvordan kan din bedrift bli leverandør til FN?
• Hva er det FN vektlegger i en anbudsrunde?
• Hva forventer FN av leverandørene sine?


Vil du vite mer?
Les mer om FNs bærekraftsmål 2030.
Registrer din bedrift i FNs web-baserte innkjøpsportal ‘UN Global Marketplace’.

Publisert :
Sist oppdatert :