Hopp til hovedinnhold

Fornybar energi i Singapore

Sol over hav med små pyramide-formede fjelløyerFoto: Unsplash
Sørøst-Asia representerer det mest ekspansive energimarkedet i verden - både for konvensjonell og fornybar energi. Singapores sentrale beliggenhet kan fungere som en nøkkel inn til andre sør-asiatiske markeder, og norske næringsklynger innenfor solkraft, hydrogen, maritime energi og havvind bør utforske mulighetene i landet.

Flytende solcelleanlegg

Solenergi er den mest lovende fornybare energikilden for produksjon av elektrisitet i Singapore. Solenergien vil spille en nøkkelrolle i å imøtekomme den voksende elektrisitetsetterspørselen i Singapore, og samtidig støtte klimaløftet som innebærer å redusere utslippsintensiteten med 36 % fra 2005-nivå innen 2030.

På grunn av begrensede landarealer for kraftverk, har Singapore nå vendt blikket mot vannbassengene og havet for å utnytte potensialet for solenergi. Det finnes mange muligheter for bedrifter som ønsker å teste produktene sine, få tilgang til et voksende marked og bli en del av verdens ledende miljø for flytende solcelleanlegg.

SERIS – ledende innen flytende solcelleanlegg

SERIS, ved National University of Singapore, er Singapores nasjonale institutt for anvendt solenergiforskning. SERIS er globalt ledende innen flytende solcelleanlegg, og har omfattende kunnskap om og erfaring med systemer for flytende solcelleanlegg.

Verdens største flytende prøveinstallasjon med solceller var utplassert i Tengeh-reservoaret og driftet av SERIS. Dette ga SERIS og andre deltakende selskaper muligheten til å teste sine egne systemer, side om side med systemer som allerede produserte gode resultater. Dette vellykkede prosjektet legger grunnlaget for en bredere distribusjon av flytende solcelleanlegg i hele landet.

FoU og testing – fasiliteter og ressurser i verdensklasse

SERIS samarbeider tett med interessenter fra alle deler av sektoren. Partnerne omfatter små nyetablerte bedrifter, forskningsinstitusjoner, universiteter, offentlige etater og industri både lokalt og internasjonalt.

SERIS ønsker samarbeid på de viktigste forskningsområdene innen solceller, solcellemoduler og -systemer. Laboratoriene har alle fasiliteter som trenges for å kunne levere teknisk gyldige resultater. SERIS er også ledende i flytende solcellesystemer offshore, spesielt for farvann innenskjærs rundt Singapore, og i flytende flerbrukssolcellestrukturer.

Muligheter i reservoarene og på havet

Det flytende solsegmentet er ganske nytt, men vi ser at flere norske selskaper beveger seg over på dette området.

Ocean Sun er ett av de norske selskapene som har utnyttet mulighetene i Singapore. De har allerede utført tester på anlegg i Singapores farvann og planlegger å ekspandere i dette markedet. Globale solenergigiganter som REC er også til stede.

Markedet for flytende solcelelanlegg vil ekspandere, noe som gir plass til nye bedrifter som ønsker å satse i Singapore. Dette gjelder både modulprodusenter og de som vil integrere solcellesystemer.

Sunseap, som var en av deltakerne i Tengeh-reservoarets testfasiliteter, vant i 2018 anbudet om bygging av et 5MW-offshoreprosjekt nord for Woodlands Waterfront Park. Prosjektet er det første av denne typen i Singapore.

De fleste flytende solcellesystemene er utprøvd og utviklet i ferskvannsdammer, og regjeringen i Singapore har lagt ut flere anbud for utprøving på sine vannreservoarer. Sunseaps flytende offshoreprosjekt vil sannsynligvis vise vei for videre utvikling og utnyttelse av kystområdene, både i Singapore og resten av verden.

Det forventes at Singapores regjering legger ut flere anbud for solcellesystemer de kommende årene, da bystaten beveger seg i retning grønnere foretak.

Her kan du ta kontakt for mer informasjon:
Pål Arne Kastmann
Avdelingsleder
Innovasjon Norge, Singapore
Pal.Arne.Kastmann@innovasjonnorge.no


Publisert :
Sist oppdatert :