Hopp til hovedinnhold

Global Growth - Havvind i Sør-Korea

Vindturbiner til havs© Getty Images
Sør-Korea har høye ambisjoner for utbygging av havvind, spesielt flytende, noe som vil gi store muligheter for norske leverandører. I dette programmet tilbyr vi kompetanse og nettverk som kan sikre kontrakter i Sør-Korea.

English version: Global Growth - Offshore Wind South Korea

Store muligheter

Sør-Korea vil i løpet av de nærmeste årene utvikle seg til å bli ett av verdens største og mest spennende havvindmarkeder. I henhold til en fersk rapport av 4C Offshore, er Sør-Korea verdens 3. mest interessante marked for flytende havvind, kun forbigått av Storbritannia og Norge! Sør-Koreas ambisjon er å sikre over 19 GW vindkapasitet innen 2030, hvorav havvind representerer over 14 GW. Planlagt installert kapasitet vil nærmet fordobles fra 2030 til 2036 til 34 GW, hvorav havvind vil utgjøre nesten 27 GW.

I samarbeid med Norwegian Offshore Wind (NOW) og Norwegian Energy Partners (NORWEP), inviterer vi deg til å søke om å delta i Global Growth-programmet for det sør-koreanske havvindmarkedet. I tråd med den norske ambisjonen om å levere ti prosent av det globale havvindbehovet innen 2030, vil vi samle en utvalgt gruppe ambisiøse selskaper som har strategiske eksportmål for å gripe mulighetene i det sør-koreanske markedet. Ved å utnytte hele Team Norways nettverk og kapasitet, vil dette programmet gi tilgang til unike arenaer for møter med sentrale sør-koreanske aktører.

Hvem bør søke?

Selskaper med relevante produkter og tjenester for det sør-koreanske havvindmarkedet og som har

 • et høyt ambisjonsnivå
 • en eksportstrategi forankret i styret
 • tilstrekkelig økonomisk kapasitet
 • ressurser og evne til å skalere opp

Programmet setter søkelys på flytende vindprosjekter i Sør-Korea. Nedenfor følger en oversikt over de delene av forsyningskjeden som har et stort potensial for norsk leverandørindustri når koreanske utfordringer og norsk ekspertise tas i betraktning. Imidlertid er ikke denne listen uttømmende, og derfor kan norske bedrifter som opererer innen andre deler av forsyningskjeden også søke om deltakelse i vårt program.

Consulting and engineering services

 • Metocean assessment
 • Geological and hydrographical surveys
 • Optimal cable routing
 • FEED on major parts of the deliveries

Supply of core equipment and installation

 • Floating lidar system
 • Protective coating
 • Dynamic cables
 • Mooring systems
 • Motion compensated systems (gangway and cranes)
 • Floating structures including local assembly

Marine operations

 • Offshore positioning and installation
 • Offshore logistics
 • Marine Warranty Survey

Operations and maintenance

 • Digital solutions
 • SOV/CSOV, CTV
 • SCADA

Hva får du?

Målet med programmet er å bringe norsk ekspertise inn i det sør-koreanske markedet, hvor det er behov for nye løsninger og innovative ideer - og dermed øke eksporten for bedriften din. Gjennom dette Global Growth-programmet vil du

 • forstå muligheter og utfordringer i markedet
 • bli bedre rustet til å bygge nødvendig kompetanse for å jobbe effektivt i den sør-koreanske havvindindustrien
 • sikre konkurranseevne i det sør-koreanske markedet
 • få hjelp til å kartlegge potensielle kunder, partnere og aktører
 • bli introdusert for aktører i det sør-koreanske havvindmarkedet inkludert industriklynger, regionale og regulatoriske myndigheter, havvindparkutviklere og andre potensielle partnere
 • få pitchtrening-sesjoner, konsulenttjenester og faglige workshops på Teams

Programmet utformes i samarbeid mellom styringsgruppen (Innovasjon Norge, NOW, NORWEP og prosjektutviklere) og de deltakende bedriftene ut fra bedriftenes profil og behov.

Tidslinje

Søknadsfrist: 31. mai 2023

April-juni: Intervjuer med søkerbedriftene

15. juni: Endelig beslutning om hvilke bedrifter som inviteres til å delta

27.-28. juni: Oppstart (kick-off workshop)

Planlagte aktiviteter

Programmet består av forberedende kurs og samlinger i Norge og besøksturer til Sør-Korea inkludert møter med sentrale industriaktører.

 1. Markedsdag Sør-Korea under Floating Wind Days. Markedsdagen vil gå av stabelen 24. mai i Haugesund.
 2. Kick-off workshop 27.-28. juni i Oslo: bli kjent med hverandre, definisjon av fokusområder og temaer, behov og forventninger. Introduksjon til det sør-koreanske havvindmarkedet og koreansk forretningskultur samt pitch-trening.
 3. Workshop i midten av september (sted: TBD).
  Møte (online) med prosjektutviklere innen havvind i Sør-Korea.
  Forberedelser til første markedsbesøk (fysisk)
 4. Første markedsbesøk til Sør-Korea: Møter, samarbeidsseminar og nettverksbygging med relevante stakeholdere i Sør-Korea. Markedsbesøket vil ga av stabelen i midten av oktober. Dette markedsbesøket til Sør-Korea vil koordineres med det planlagte 2. markedsbesøket til Japan som del av Global Growth-programmet «Offshore Wind Japan».
 5. Workshop i begynnelsen av desember (fysisk): Debrief og oppfølging etter 1. markedsbesøk samt forberedelser til 2. markedsbesøk.
 6. Andre markedsbesøk til Sør-Korea i februar/mars 2024: Workshops og målrettede møter med stakeholdere i Sør-Korea.
 7. Avsluttende workshop i mars 2024 (online): oppfølging etter andre markedsbesøk, evaluering av programmet og veien videre.
 8. 1:1 leveranser med opp til 10 timer levert av Innovasjon Norge Seoul basert på de individuelle bedriftenes behov/forespørsel (inkludert i deltakeravgiften).

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i tidsplanen for de forskjellige aktivitetene.

Deltakeravgift

Små- og mellomstore bedrifter: 30 000 norske kroner

Store bedrifter: 60 000 norske kroner

Deltakerbedriftene må i tillegg dekke egne reisekostnader.

Kontaktpersoner

Hovedkontakt

Gunn Kim, Program Manager & seniorrådgiver, Innovasjon Norge Seoul, gunn.kim@innovationnorway.no, +82 10 3790 1344

Andre kontakter

Caroline Whittle, Business Development Manager, Norwegian Offshore Wind cw@norwegianoffshorewind.no, +47 456 01 885

Eirik Ellingsen, Director Offshore Wind, Norwegian Energy Partners, eirik.ellingsen@norwep.com, +47 412 55 529

Publisert :
Sist oppdatert :