Hopp til hovedinnhold

Grønn mobilitet i Italia

Mann som bruker mobil for å styre funksjoner i bil© Getty Images
Milano er anerkjent som en av verdens mest aktive byer når det kommer til implementering av smart og grønn teknologi. 

Det ligger store muligheter for norske bedrifter i Italias raskt voksende marked for smarte samfunn og elektrisk mobilitet. Som et verdensledende elbilmarked har Norge lang erfaring med å utvikle gode og smarte løsninger for elbilinfrastruktur, og slike løsninger etterspørres i det italienske markedet.

Klimalederskap i smarte byer

I kjølvannet av koronapandemien opprettet C40-nettverket, et verdensomspennende nettverk av smarte byer, en arbeidsgruppe hvis mål er å finne rettferdige og bærekraftige veier ut av krisen. Lederskapet for denne arbeidsgruppen ble tildelt ordføreren av Milano.

Omstillingen til smart og grønn mobilitet har vært spesielt viktig i programmene som har blitt utviklet av C40-arbeidsgruppen.

Utbygging av infrastruktur

Som et viktig ledd i gjenopprettingen av økonomien i kjølvannet av koronakrisen vedtok den italienske regjeringen viktige mål for utbyggingen av infrastruktur for elbiler. Det ble blant annet Regjeringen lovfestet blant annet et krav om ett ladepunkt per 1000 innbyggere i urbane områder, som vil medføre installering av ytterligere 45 ,000 ladepunkter på kort sikt.

En plan for utbygging av infrastruktur knyttet til elbiler har også blitt innlemmet i Italias nasjonale energiplan (PNIEC).

Styrk ditt nettverk

Vårt kontor i Milano har god forståelse for italiensk marked og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.

Les mer om Italia som marked og ta kontakt med vårt kontor her

Publisert :
Sist oppdatert :