Hopp til hovedinnhold

Grønn omstilling

Mann setter ladekabel i el-bil© Getty Images
Miljøhensyn og ønsket om å kutte utslipp får mange til å velge elbil. Teknologi og innovasjon påvirker også valget.
Omstilling og innovasjon er avgjørende når vi skal over til et lavutslippssamfunn. Innovasjon Norge kan bidra med kapital og kompetanse til norske bedrifter som skal omstille seg i en grønnere retning. Er bedriften din klar for det grønne skiftet?

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagasser, krever det en stor omstilling av hele samfunnet.

Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet er en sentral kraft i denne omleggingen.

Innovasjon Norges tjenester skal legge til rette for grønn omstilling og bærekraftig utvikling hos bedrifter, slik at vi får et eksportrettet næringsliv og en industri som gjør oss rigget for framtiden.

Langsiktig konkurransekraft, i lys av vår tids store samfunnsutfordringer, forutsetter at bedrifter har en strategisk tilnærming til risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Les mer om hvordan bærekraft gir konkurransekraft, og få tips til hvordan komme i gang med bærekraftstrategi og bærekraftrapportering.

Vi hjelper ambisiøse bedrifter

Ambisiøse bedrifter kan få hjelp fra Innovasjon Norge til å utvikle nye produkter og prosesser, foredle forretningsmodellen sin og finne nye markeder.

Våre tjenester favner ulike fagområder og sektorer. De fleste av tilbudene våre er sektorovergripende. Smarte løsninger, muliggjørende teknologi, sirkulærøkonomi og effektiv ressursbruk er relevante for alle bransjer. For mer informasjon om tematiske eller sektorrettede tilbud, se oversikten lenger nede.

Relevante finansieringstjenester for grønn omstilling

Publisert :
Sist oppdatert :