Hopp til hovedinnhold

Håndtering av immaterielle rettigheter innen humanitær innovasjon

Tillit er grunnlaget for et vellykket partnerskap. Gode avtaler som regulerer eierskap og håndtering av immaterielle verdier bidrar til å skape tillit mellom humanitære organisasjoner og bedrifter som samarbeider om å skape nye produkter og tjenester.

Hensikten med denne håndboken er å gi veiledning til humanitære organisasjoner om hvordan de skal håndtere immaterielle rettigheter (IPR) når de samarbeider med privat sektor. Håndboken er spesielt skrevet for organisasjoner som har til hensikt å inngå avtaler som kan innebære generering av ny eller utviklet IPR, som forsknings- og utviklingsavtaler (FoU).

Selv om håndboken i hovedsak gir råd til humanitære organisasjoner ved samarbeid med private selskaper, er den også relevant når den andre avtaleparten er en annen humanitær organisasjon eller en statlig aktør.

Håndboken er bestilt av Innovasjon Norge og skrevet av SANDS Advokatfirma DA.

IP-håndboken: How to manage intellectual property rights in humanitarian innovation partnerships

Verktøysiden til Humanitarian Innovation Programme

Publisert :
Sist oppdatert :