Hopp til hovedinnhold

Havrommet i Vietnam

Nærbilde av bølgeFoto: Gaetano Cessati, Unsplash
Norske produkter og tjenester har et godt rykte i Vietnam for høy kvalitet og holdbarhet. Vietnamesere oppfatter norske bedrifter som pålitelige partnere som ser etter langsiktig samarbeid. Det bilaterale samarbeidet viser stadig vekst som er konsentrert rundt olje og gass, maritimt, akvakultur og sjømat.

Vietnam har et godt utgangspunkt for å utvikle havøkonomien. Det har blitt et land med lav middels inntekt siden 2010 med et BNP per innbygger på $ 2100 i 2015. Det forventes at Vietnam vil fortsette den økonomiske veksten med en takt på mer enn 6 % i det neste tiåret, ifølge Verdensbanken. Befolkningen i Vietnam var på mer enn 95 millioner personer i 2017, og andelen med middels inntekt vokser. Disse faktorene har skapt gunstige forhold for utvidelsen av investeringer og handel.

Regjeringen i Vietnam har en bærekraftig havøkonomistrategi mot 2030, basert på utviklingen av olje- og gassindustri, maritim industri og akvakultur.

Mer fokus på leting i underutforskede offshoreterritorier

Selv om prisen på råolje er lav, spiller petroleumsindustrien fortsatt en viktig rolle i Vietnams økonomi og gir et vesentlig bidrag til statsbudsjettet. Vietnam er ivrig etter å nå neste trinn i utviklingen av landets energisektor. For å oppfylle dette behovet, oppmuntrer regjeringen i Vietnam investeringer fra både lokale og utenlandske kilder i offshore olje- og gassleting og -produksjon.

Vietnam vil fokusere mer på leting i de underutforskede offshoreterritoriene med dypvannsreserver. I 2018 produserte Vietnam rundt 14 millioner tonn råolje og mer enn 10 milliarder kubikkmeter naturgass. I årene framover vil oljeproduksjonen synke mens gassproduksjonen vil øke. Antallet store gassprosjekter vil sannsynligvis øke betydelig i årene som kommer, som for eksempel Bock B i det sørvestlige Vietnam og Blue Whale i det sentrale Vietnam.

For å møte energibehovet har Vietnam en plan om å importere LNG og naturgass fra Indonesia. Dette er godt nytt for norske selskaper, som besitter bransjeledende LNG-teknologi.

Skipsbygging

The Shipbuilding Industry Corporation (SBIC) ble etablert etter Vinashin gikk konkurs, og består av åtte skipsverft. Disse inkluderer Bach Dang, Pha Rung, Ha Long, Song Cam og Thinh Long i nord, Cam Rang i den sentrale delen, og Saigon and Saigon Shipmarine i sør.

SBIC-verftene har kapasitet til å bygge mindre og enklere fartøy til en akseptabel kvalitet, også for internasjonale rederier. Noen av dem har også oppnådd og levert internasjonale kontrakter for å bygge mindre fiskefartøy, for eksempel for kanadiske rederier. De sliter imidlertid fortsatt med å bli vurdert som en konkurransedyktig og kvalifisert skipsbygger fra mange internasjonale rederiers perspektiv. Likevel tror vi at den vietnamesiske skipsbyggingsindustrien vil vokse i årene som kommer, både på grunn av sin attraktive beliggenhet og på grunn av svært konkurransedyktige lønnskostnader. Den vietnamesiske regjeringen utarbeider nå en strategi med sikte på å utvikle skipsbyggingsindustrien mot 2030.

I tillegg er det et stort antall mindre verft som produserer enkle skipsfartøy, hovedsakelig i tre.

I de kommende årene tror vi at Vietnam vil modernisere sin fiskeflåte ved å bygge stål- og komposittfartøy med mer moderne fiskeredskaper, lokaliseringsutstyr og lagringsanlegg som RSW-systemer. Dette vil gi muligheter for norske designere, verft og utstyrsprodusenter.

Skipseiere og verft

Lokale skipseiere: PTSC, Vietsovpetro, Petrolimex, Vinalines, Au Lac, og Vietnam Ministry of National Defense.

Utenlandske skipseiere: Wilmar International of Singapore, Densa, HMM, DSL Kumpula, Ezra Holding, German Briese, Hyundai Mipo Dockyard Co, og Central Mare of Greece.

Andre viktige verft

 • Hyundai Vinashin verftet er eid av Hyundai-gruppen, ligger i Nha Trang-provinsen og er det travleste verftet i Vietnam. Verftet bygger tankskip, bulkskip og taubåter.
 • Dung Quat verftet ligger i den sentrale delen av Vietnam, under PetroVietnam. Verftet driver med skipsreparasjon, skipskonvertering og bygger tankskip og boliglektere. Verftet har ambisjoner om å bygge AHTS i nær fremtid.
 • PV verftet er PetroVietnams riggbygger, og ligger i Vietnams olje- og gasshub Vung Tau. De bygger også fôrflåter for Steinsvik.
 • Triyard har to verft i Vietnam. Det første er Saigon verftet i Ho Chi Minh City og det andre er Sofel verftet i Vung Tau. Triyard eies av Ezra Holding.
 • Song Thu verftet er underlagt det nasjonale forsvarsdepartementet i Vietnam, ligger i Da Nang og bygger spesialiserte fartøy. Verkstedet skal bygge AHTS i tiden som kommer.
 • Damen-Song Cam-verftet ligger i Hai Phong og bygger i hovedsak taubåter til Damen.
 • South East Asia-verftet er under den franske Piriou-gruppen. Verftet bygger stål- og aluminiumsfartøy med en lengde på opptil 100 meter: taubåter, offshore oil service ships, public service ships, og andre serviceskip. Deres fartøy leveres hovedsakelig til redere i tidligere franske kolonier.

Støtteindustri for maritim sektor

Takket være en rekke gunstige forhold som konkurransedyktig lønnskostnad, sterk utvikling av olje- og gassaktiviteter, dyktig arbeidskraft og fordelaktige geografiske forhold, har Vietnams støtteindustri for maritim sektor utviklet seg til et visst nivå. En rekke norske produsenter har satt opp produksjonsanlegg i Vietnam, som for eksempel Rolls-Royce Vietnam (tidligere Odim), Vinomarine, Steinsvik Vietnam, Karmsund Maritime Vietnam, Slåttland Vietnam, Golten Vietnam osv.

Thoresen – Vinama er en felleskontrollert virksomhet for handel innen shipping som har jobbet i Vietnam siden 1993. Hovedkontoret ligger i Ho Chi Minh med avdelingskontorer i Vung Tau, Hai Phong og Phu My. Selskapet har rundt 600 fartøyutlysninger årlig i Vietnam. Gjennom Thoresen Vinama Logistics har de også fokusert på lagerstyring og logistikk siden 2009.

Flåte og havnesystem

Hele den vietnamesiske flåten består for tiden av 1818 fartøyer (2017) og inkluderer 71 bulkbåter, 34 containerskip, 1259 fraktskip, 109 oljetankskip og 335 andre fartøy. Per juni 2016 var den totale dødvekten 7,3 millioner DWT med en total kapasitet på 7,1 millioner DWT og ble rangert på fjerdeplass i regionen. Vietnam har som mål å ha en flåte med en total kapasitet på 12 millioner DWT innen 2020.

Ifølge Index Mundi (2018) er den offisielle vietnamesiske havgående flåten den 28. største i verden, bestående av 314 fartøy.

Vietnams havnesystem trenger store investeringer i tiden som kommer. Vietnams havnesystem vil gjennomgå en intens utvikling for å kunne legge til rette for 1000 millioner tonn og 2600 millioner tonn last i henholdsvis 2020 og 2030.

Maritime muligheter i Vietnam

 • Investering i skipsbyggingsanlegg.
 • Skipsbygging (marine, offshore og fiskefartøy).
 • Maritimt utstyr (marine, offshore og fiskefartøy).
 • Lokal produksjon av maritimt utstyr.
 • Teknisk design for fartøy.
 • Maritim opplæring.

Andre muligheter innen havrommet

 • LNG-teknologi
 • Dypvannsteknologi
 • Forbedret oljeutvinningsteknologi for modne og marginale felt
 • Utstyrsleveranser for bygging av plattformer
 • Avanserte tjenester (ekspertise, teknologi, integrerte tjenester).

Med vår ekspertise og forståelse av markedet kan vi bistå norske selskaper med å komme inn i den maritime sektoren i Vietnam.

Hai Tien Le
Senior markedsrådgiver
Innovasjon Norge, Vietnam
Hai.Tien.Le@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :