Hopp til hovedinnhold

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi i Sør-Afrika

245 Paul Kruger Street, Pretoria, South Africa© Kyle-Philip Coulson
Bilde fra gata i Pretoria, Sør-Afrika.
IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 204 milliarder ZAR (120 milliarder NOK). Dette omfatter mobiltelefoni, bredbånd og posttjenester.

Den kraftige veksten er drevet av mobiltelefoni (94,5 millioner abonnenter) og bredbåndsaktiviteter. Etter hvert som smarttelefoner, mobilapplikasjoner og mobilt Internett er blitt allment tilgjengelig, har sør-afrikanernes etterspørsel etter mobiltelefoni og tjenester hatt en sterk og økende vekst. Årlige investeringer i mobiltelefonisektoren steg med 69,6% i 2017, grunnet store investeringer i utvikling av infrastruktur, utvidelse og vedlikehold.

Utviklingen i Afrika går raskt, antall mobiler og abonnement er voksende og utviklingen er delvis annerledes enn hjemme i Norge. Amazon, Google, Blackberry, Microsoft ser verdien av kreativiteten koplet til fagmiljøene, og erkjenner behovet for nye og tilpassede løsninger. De har etablert laboratorium og inkubatortilbud i Cape Town for å slippe til unge kreative krefter.

Skaper muligheter for andre sektorer

IKT-sektoren bidrar til økonomisk vekst i Sør-Afrika og skaper markedsmuligheter i de fleste sektorer, som for eksempel; finanssektoren, helsetjenesten, distribusjon, logistikk og handel, forsvar, utdanning og kommunikasjon.

Den raskt økende bruken av bredbånd og andre internettjenester har også endret etterspørselen til privatkunden. IKT-sektoren i Sør-Afrika har skapt nye plattformer for brukerne og gitt dem tilgang til nye markeder og shoppingalternativer.

Modernisering av banktjenestene

Nettjenestene har også endret måten banktjenester blir utført på, og de store sør-afrikanske bankene (ABSA, First National Bank, Nedbank Group & Standard Bank) bruker i dag nye kanaler og plattformer.

Regjeringen har iverksatt tiltak for å støtte og bygge infrastruktur for å bedre forholdene for utvikling innen IKT. De undersjøiske nettkablene bidrar nå til utviklingen av å binde sørlige Afrika til resten av verden samtidig som den presser datakostnadene stadig ned.

Bedriftseksempler

Flere norske bedrifter har gjennomført vellykede ekspansjoner til det sør-afrikanske markedet, blant dem er Opera Software og Vizrt.

Publisert :
Sist oppdatert :