Hopp til hovedinnhold

Innspill Reiseliv 2030

Ørn i luften over Lofoten© VisitNorway
Her kan du komme med innspill til den nye forsknings- og innovasjonsstrategien under Reiseliv 2030.

Arbeidet med Reiseliv 2030 skal gjennomføres som en inkluderende og åpen prosess, og det skal legges til rette for innspill fra næringsaktører og -miljøer både i og utenfor reiselivsnæringen, forsknings- og innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparatet, miljøorganisasjoner og andre relevante aktører.

I den nasjonale reiselivsstrategien ble det pekt på fem områder som vil ha mye å si for reiselivsnæringens utvikling mot 2030:

  • Smart digitalisering (reiselivets digitale økosystem, inkludert plattformer for åpne data som grunnlag for radikal innovasjon)
  • Grønn omstilling (reiselivets grønne transportplan – med lavutslipp som premiss mot 2030)
  • Tjenester & teknologi (hvordan kan teknologi løse produktivitetsutfordringer i reiselivet)
  • Økt foredlingsgrad (konkurransekraft gjennom høy kvalitet og høy kundeverdi)
  • Verdifulle arbeidsplasser (reiselivet må kunne konkurrere om den beste arbeidskraften)

Områdene er viktige for å nå regjeringens mål for reiselivet, og vil kunne gi retning for arbeidet i Reiseliv 2030.

Fristen for å gi innspill er utgått.

Publisert :
Sist oppdatert :