Hopp til hovedinnhold

InvestEU

To damer og en mann som smiler og hilser på hverandre.© Getty Images
Med InvestEU åpnes store muligheter i Europa for norske bedrifter når det gjelder kapital, nettverksbygging og kompetanse.
InvestEU omtales som flaggskipet til EUs finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapitalinstrumenter.

InvestEU er en kraftfull investeringsplattform, hvor EU-kommisjonen inviterer banker, finansinstitusjoner og investorer til å samfinansiere i virksomheter i Europa. EU-kommisjonen stiller en garanti på inntil 26,2 milliarder euro til investeringer gjennom InvestEU. Ambisjonen er at garantien skal mobilisere minst 372 milliarder euro i investeringer i Europa innen 2027.

Målet med InvestEU er å støtte Europas gjenoppbygging etter pandemien, og bygge en grønnere, mer digital og mer robust europeisk økonomi. InvestEU kan også støtte europeisk økonomi ved å adressere nye utfordringer som følge av stor usikkerhet knyttet til miljø og sikkerhet.

EU-kommisjonens garanti kanaliseres gjennom implementerende partnere som European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF) og Nordic Investment Bank (NIB). De operasjonaliserer InvestEU og fronter utad med varierte finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapitalinstrumenter.

Norsk tilknytning til InvestEU

23. mai 2023 signerte Norge en avtale med EU om norsk tilknytning til InvestEU. Den norske deltagelsen er per 24. november 2023 innlemmet i avtalene mellom EU og de implementerende partnerne. Innovasjon Norge er nasjonal koordinator for programmet.

Nå kan norske bedrifter med store prosjekter, banker, finansinstitusjoner og investorer henvende seg til EIB, EIF og NIB for å drøfte nærmere finansielt samarbeid eller kontakte oss for introduksjon til partnerne.

Med InvestEU åpnes store muligheter i Europa for norske bedrifter når det gjelder kapital, nettverksbygging og kompetanse.

Grønn og digital omstilling

InvestEU-programmet er innrettet mot fire tematiske retninger:

  1. Bærekraftig infrastruktur
  2. Forskning, innovasjon og digitalisering
  3. Små og mellomstore bedrifter
  4. Sosiale investeringer og humankapital

Norge deltar i de tre førstnevnte, som alle treffer behovene i norsk næringsliv godt.

I tillegg omfatter InvestEU strategiske satsinger som grønn og digital omstilling og styrking av europeisk næringsliv. Dette kan foregå gjennom programmer som Important Projects of Common European Interest (IPCEI) og Investeringsfondet knyttet til EUs klimakvotesystem, eller gjennom sektorer som batteri, hydrogen, mikroelektronikk, skyteknologi, mineraler, maritim sektor, innsatsfaktorer til legemidler og solenergi.

Minst 30 prosent av mobiliserte investeringer vil bli øremerket til klima- og miljørelaterte prosjekter som bidrar til EUs klimamål.

Tilgang til InvestEU-midler

Innovasjon Norge får en del henvendelser fra bedrifter om InvestEU og mulighetene for tilgang til InvestEU-midler. Vi gjør oppmerksom på at det for små og mellomstore selskaper hovedsakelig vil skje gjennom banker og finansinstitusjoner for deres låne- og garantiprodukter, og gjennom investeringsfond. Dette gjelder for banker, finansinstitusjoner og investeringsfond som søker samarbeidsavtale med EIF.

EIB og NIB kan inngå låneavtaler direkte med norske bedrifter for større beløp, og de finansierer typisk innenfor 50 prosent av prosjektkostnadene. For mer informasjon om betingelser, henviser vi til hjemmesidene deres Loans for the private sector (eib.org) og NIB and InvestEU - Nordic Investment Bank.

InvestEU Portal er åpen for prosjekter fra Norge

Utover å være en investeringsplattform består InvestEU også av InvestEU Portal som vil fungere som en "one-stop-shop" for europeiske prosjekter. Portalen er EUs online matchmaking-verktøy for selskaper med prosjekter innen en rekke sektorer og internasjonale investorer. I portalen vil selskapene også være synlige for banker og finansieringsinstitusjoner. Det er åpent for norske selskaper å registrere prosjekt og kapitalbehov i InvestEU Portal.

Innovasjon Norge er nasjonal koordinator

Som nasjonal koordinator for InvestEU-programmet, bistår Innovasjon Norge bredden av norsk næringsliv med informasjon og faglig kunnskap om mulighetene i programmet for norsk næringsliv. Dette skjer gjennom dialog med bedrifter og bransjeorganisasjoner, banker og finansieringsinstitusjoner, og investormiljø. Dette arbeidet vil bli intensivert i tiden som kommer.

Parallelt vil Innovasjon Norge starte med å søke ny avtale med EIF for egne låne- og garantiordninger.

Våre andre tjenester innen EU-finansiering

Ta gjerne en titt på våre andre tjenester om EU-finansiering og -rådgivning, hvor du kan lese mer om European Innovation Council Accelerator, samarbeidsprosjekter i Horisont Europa, Digital Europe og europeiske innovasjonsøkosystemer.

Kontaktperson for InvestEU

Bilde av : Anette Berg
Anette Berg
Spesialrådgiver, InvestEU
Publisert :
Sist oppdatert :