Hopp til hovedinnhold

Lag din IPR-strategi

En hengelås som står på et tastatur© Piranka
En robust og helhetlig IPR-strategi som er godt integrert i forretningsplanen er kjennetegnet for bedriftene som lykkes i internasjonale markeder. Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål. 

Kartlegging: hvilke verdier har bedriften?

  • Kartlegging av bedriftens immaterielle verdier
  • Identifisering av nøkkelverdier, det vil si verdier som er avgjørende for å oppnå bedriftens forretningsmål, og eventuelle mangler
  • Kartlegging av hvem som eier nøkkelverdiene

Samkjøring: hva skal de immaterielle verdiene brukes til?

De fleste bruksområdene for IPR i en kommersiell sammenheng kan grupperes i følgende fem kategorier:

1. Skape inntekter
Inntekter kan blant annet skapes gjennom lisensiering og salg av rettigheter, produkter og tjenester.

2. Skaffe kapital
Her er det viktig med dokumentasjon overfor investorer, bankinstitusjoner og andre finansieringskilder.

3. Inngå samarbeid
Aktuelle samarbeidsmåter kan være joint venture, patent pool, åpen innovasjon og deltakelse i en standard.

4. Redusere kostnader og risiko
Dette dreier seg blant annet om å finne ut hva andre har gjort, for å

  • kunne bygge på andres ideer
  • unngå krenkelse av andres rettigheter
  • inngå samarbeid

5. Sikre posisjon i markedet
Dette dreier seg blant annet om å sikre handlingsrom (freedom to operate), blokkere konkurrenter, kontrollere verdikjeden og bygge omdømme.

Implementering

Implementering av aktivitetene som ble bestemt under punkt 3. HUSK: Strategien krever kontinuerlig tilpasning. I likhet med forretningsplanen er IPR-strategien en sirkulær prosess som krever oppdateringer og tilpasninger i takt med endringer i markedet.

Publisert :
Sist oppdatert :