Hopp til hovedinnhold

Maritim industri i Sør-Afrika

Durban havneområde i Sør-Afrika sett fra ovenFoto: Thinkstock
Sør-Afrika er en av de mest aktive maritime nasjonene i verden. Havnene, skipsbygging og inspeksjonstjenestene gir muligheter for norske selskaper med ekspertise på en rekke felt.

Sør-Afrika har en kystlinje på 2954 kilometer der skip går i rute til og fra Europa, Asia, Amerika og til og fra øst- og vestkysten for Afrika. Her finner du 7 av totalt 17 kommersielle havner i Afrika. Cape Town, Saldanha og Durban har det sterkeste maritime miljøet. Mange sørafrikanske havner har både dypvannskaier (dybde på vel 20 meter) og tørrdokkfasiliteter.

Store havner

I dag utføres inspeksjoner, skipsreparasjon, vedlikehold, modifikasjoner, skipsbygging og andre relaterte tjenester i Sør-Afrikas seks store havner, med potensial til å betjene opptil 2 500 fartøy per år, basert på trafikken rundt den sørafrikanske kysten, tilgjengelige fasiliteter og kompetanse. Her finner du tjenester innen reparasjon og vedlikehold av båter og rigger, med en velutviklet ingeniør- og tjenestesektor med fokus på det beste innen teknologiske nyvinning.

Lokale ingeniørselskaper er gode innenfor produksjon, konstruksjon, skips-/riggreparasjoner, undersøkelser og sertifisering i samsvar med internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet. De sør-afrikanske selskapene har også aktivitet i olje- og gasslandene langs kysten på begge sider.

Landet har jurisdiksjon over en av de største eksklusive økonomiske marine sonene i verden, med internasjonale handelsskip som transporterer varer fra Det fjerne østen til Afrika, Amerika og Europa, samt skip som gjennomfører et stort antall innovative og konvensjonelle økonomiske offshoreaktiviteter. 13 000 fartøy er innom sørafrikanske havner hvert år.

Smart teknologi ønsket

Det er konkrete forretningsmuligheter for norske selskaper som tilbyr grønne og smarte havneløsninger, samt grønn teknologi til skipsfartsnæringen. Mulighetene når det gjelder grønne og smarte havner inkluderer:

  • systemer som utfører kompleks data- og informasjonsbehandling
  • anvendelse av innovative tekniske løsninger som forbedrer driftseffektiviteten
  • cybersikkerhetstiltak
  • maritime tilkoblingsmuligheter
  • sanntidsovervåking i havner med luft- og undervannsdroner
  • alternative energikilder som kan forsyne havnene med kraft
  • levering og bruk av LNG
  • utvikling av bredbånd, bruk av roboter, automatisering og smarte sensorer
  • teknologi for avfallshåndtering

Grønne muligheter innen shipping

Maritim næring ser også på alternativer til brensel slik som flytende naturgass (LNG) og hydrogen. Hybridsystemer og elektriske motorer er også av interesse. LNG-anlegg vil bli utviklet i tre av de store havnene for et gass-til-kraft-program, som vil gi muligheter for LNG-bunkring for kystfart i fremtiden.

For norske bedrifter finnes det muligheter innen fasiliteter og systemer for avfallshåndtering, programmer for miljøvennlig og bærekraftig shipping i sørafrikanske farvann og havner, og teknologier for utslippsreduksjon og utslippskontroll.

Lokale skipsbyggere er interessert i samarbeid med selskaper som tilbyr designtjenester, materialer og komponenter for å bygge mer effektive fartøy for det lokale og afrikanske markedet.

Lav terskel for å komme i gang

Etableringsbarrierene for selskaper i Sør-Afrika er relativt lave, og i de senere årene har antallet nye selskaper økt. Det er stor interesse for samarbeid og handel med norske selskaper om teknologiske nyvinninger, innovasjon og tjenester. Dette omfatter også havneutvikling, så vel som videre leteaktivitet.

Ettertraktet norsk kompetanse

Norsk kompetanse, tjenester og utstyr innen havovervåkning er svært aktuelt. Opplæring av sjøfolk, samt teknisk støttepersonell er sterkt prioritert av regjeringen. Det sør-afrikanske markedet har kunnskap til nabolandenes lokalmarked og lokal bemanning. Dermed gir ofte etableringer i Sør-Afrika norske selskaper tilgang til resten av Afrika.

Rapport om muligheter i havområder

Havområder er en strategisk prioritet hos både Norge og Sør-Afrika. Sør-Afrika har jurisdiksjon over en av de største eksklusive økonomiske marine sonene i verden, og Norges velstand er i stor grad basert på utnyttelse og utvikling av shipping, olje og gass, samt havbruksnæringer.

Innovasjon Norge, sammen med den norske ambassaden i Sør-Afrika, har utarbeidet en rapport som fremhever konkrete forretnings- og partnermuligheter mellom Sør-Afrika og Norge.

Våre hav gir verdifullt grunnlag for felles forskning, innovasjon, næringsliv og jobbskaping. Å opprettholde rene, sunne hav er en del av jobben vi må gjøre. Behovet for bærekraftig utvikling av havene har aldri vært større. Sektorer som med sannsynlighet vil ha en særlig høy vekst er havvindkraft, akvakultur, fiskeri og fiskeforedling.

Norske selskaper er innovative og har et konkurransefortrinn fra mange års erfaring og ekspertise innen havrelatert virksomhet. Ta kontakt med vårt kontor i Afrika dersom ditt selskap ønsker å se på muligheter innenfor havrommet eller ønsker kopi av rapporten over mulighetene.

Publisert :
Sist oppdatert :