Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Afrika

Kontoret vårt i Nairobi dekker næringsmuligheter i hele Afrika. Nord-Afrika, Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sør-Afrika er fire svært forskjellige regioner, og inndelt etter språk, kultur og strenger mot vest. Det er derfor også interessant å se på det ulike markedspotensialet og prioriteringene mellom regionene.
Nairobi by i Kenya om kvelden

Nord-Afrika som marked

Den geografiske nærheten til Europa gjør Nord-Afrika av særlig interesse som leverandør av fornybar energi og grønn hydrogenproduksjon. Nordafrikanske land kan hovedsaklig rette sin hydrogeneksport til Europa på grunn av nærhet og eksisterende infrastruktur: gassrørledninger fra Algerie til Spania og Italia, og fra Libya til Italia. Gjenbrukte rørledninger er identifisert av Agora som det billigste transportmiddelet for hydrogen. Utfordringer til de nordafrikanske landenes hydrogenambisjoner; vannmangel, begrenset fornybar kapasitet, økonomiske restriksjoner.

Vest-Afrika som marked

Vest-Afrika er kjent for import av norsk klippfisk, tørkede torskehoder og annen sjømat, i tillegg til aktiviteter innen olje og gass. Rundt 100 norske bedrifter er aktive i de vestafrikanske landene, noe som gjør det til den primære regionen for norsk eksport. I tillegg til markedsmuligheter innen olje og gass og akvakultur, er det en økende interesse for prosjekter og investeringer innen fornybar energi.

Befolkningsvekst og urbanisering er nøkkelfaktorer når man ser på forretningsmulighetene i det vestlige Afrika. Norske bedrifter med løsninger innen smartby, sirkulær økonomi/avfall, energi og matsikkerhet vil passe markedets behov og interesse. I tillegg er norske bedrifter innen olje- og gassindustrien lokalisert i denne regionen, er det stor interesse for fisk og sjømat fra Norge.

Øst-Afrika som marked

Øst-Afrika er en region i rask vekst og med ca. 150 millioner innbyggere er behovet for tjenester og løsninger betydelig. Hovedvekten av norsk næringsliv i regionen er innen fornybar energi og landbruk, hvor vi ser en god match mellom norske løsninger, behov og interesse i markedet. Det er også mye aktivitet innen finanssektoren fra akseleratorer, PE-fond til institusjonelle investorer. Verdt å huske, Øst-Afrika består av mellominntektsland og lavinntektsland som innebærer annen type risiko en for Norges nærmarkeder.

Sør-Afrika som marked

Sør-Afrika har den største økonomien i Afrika, og står for en tredel av det totalebruttonasjonalproduktet for Afrika sør for Sahara. Rammebetingelser for næringslivet er blant de mest gunstige og Sør-Afrika blir i økende grad sett på som en inngangsport til andre markeder i Afrika. Sør-Afrika en solid infrastruktur, med en sterk banksektor, godt utviklede forsikringstjenester, moderne lovgivning med europeisk preg, anerkjente universiteter, gode veier og internasjonale flyplasser. Sør-Afrika er også kjent for vakre strender, fantastisk natur og unik kultur som gjør landet til et attraktivt bo- og fritidsområde.

Muligheter for norske bedrifter i Sør-Afrika finnes spesielt innen havrommet, ren energi, smarte samfunn og bioøkonomi. Videre er det vekst i sektorer som olje og gass, fornybar energi, maritim og IKT. Det er også et stort entreprenørfokus, og det er etablert flere inkubatorer og akseleratorprogrammer. Samlet gjør dette Sør-Afrika svært tiltrekkende for utenlandske selskaper, og mange internasjonale selskaper har regionskontorer her. Les artikkel om markedsmuligheter i Sør-Afrika.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Afrika

Fintech og krypto

Afrika er i ferd med å bli et interessant marked for kryptovalutaer, og neste generasjons peer-to-peer kjøp og salg av kryptovalutaer er et raskt voksende marked. Mange mennesker i Afrika har ikke tilgang til det tradisjonelle banksystemet. Fintech-selskaper har gjort det mulig for folk å handle varer og tjenester, samt overføre penger. Cybersikkerhet har også blitt et stadig viktigere fokusområde, ettersom cyberkriminalitet truer forretningsrisikoen. Disse næringene er muligheter for norske bedrifter. Les mer om fintech i denne artikkelen.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 204 milliarder ZAR (120 milliarder NOK). Dette omfatter mobiltelefoni, bredbånd og posttjenester. Banktjenestene er også i full gang med modernisering. Regjeringen har iverksatt tiltak for å støtte og bygge infrastruktur for å bedre forholdene for utvikling innen IKT. Les mer om mulighetene innenfor IKT i denne artikelen.

Fornybar energi

Behov for fornybar energi er gjeldende i Afrika som i resten av verden, men for Afrika er det i tillegg et stort behov for elektrifisering generelt. Med internasjonale forpliktelser og miljøkrav har fornybare energikilder, energisparing og miljøvennlige løsninger store markedsmuligheter. Med mye sol og vind i Afrika har norske bedrifter en fantastisk mulighet til å utnytte disse naturressursene. Ler mer om fornybar energi i Afrika her.

Landbruk og agritech

I Øst–Afrika er landbruk den desidert største sektoren målt i både BNP, eksportinntekter og antall arbeidsplasser. Matsikkerhet og bærekraftig landbruk er høyt på den geopolitiske agendaen. Det et stort potensiale for modernisering og effektivisering. Norge kan by på verdensledende selskap innen optimalisering av avling og buskap. I tillegg har vi en sterk portefølje av vekstselskaper innen agri-tech som også har bærekraftige løsninger blant annet innen plantevern, irrigasjon og sporing, og oppskalering av verdi fra bonde til forbruker. Her er det en klar match mellom behovet i markedet og norske bærekraftige løsninger. Les mer om norske muligheter innen agritech i Afrika.

Maritim og grønn shipping

Sør-Afrika er en av de mest aktive maritime nasjonene i verden. Det er konkrete forretningsmuligheter for norske selskaper som tilbyr grønne og smarte havneløsninger, samt grønn teknologi til skipsfartsnæringen. Norsk kompetanse, tjenester og utstyr innen havovervåkning er svært aktuelt. Opplæring av sjøfolk, samt teknisk støttepersonell er sterkt prioritert av regjeringen. Les mer om de mange maritime mulighetene i Sør-Afrika.

Ole og gass

Oljeindustrien i Afrika har rundt 10 % av verdens samlede oljeproduksjon. 21 selskaper opererer med 36 lisenser langs Sør-Afrikas kyst. Mer enn 40 land i Afrika er i dag på forskjellige stadier av olje og gass leting eller produksjon. Muligheter, spesielt i oppstrømsolje og gass, er innen leting og letevirksomhet, og store globale oljeselskap, tjeneste- og logistikkselskap har etablert regionskontorer her. Interessen er stor og skaper marked, særlig innenfor reparasjon, vedlikehold av oljerigger og støttefartøy. Norges lange erfaring og kompetanse innen olje & gass gjør norske selskap til attraktive partnere.

Adresse

One Africa Place, 6th floor
Waiyaki Way
00800 Nairobi

Tlf: +254 735 118 404
E-post: IN-EA@innovationnorway.no

Ansatte

Profilbilde av Heidi M. Dahl
Heidi M. Dahl
Avdelingsleder
Heidi Dahl er direktør for Innovasjon Norge i Afrika. Med lang internasjonal ledererfaring fra ulike bransjer som Publishing, Finance, Green Maritime, Renewable Energy og Tourism. Heidi bringer med seg et vell av kunnskap innen internasjonal forretningsutvikling og nettverk fra bedrifter over hele verden. Hun har en grad fra Handelshøyskolen BI.
Profilbilde av Anne Wairimu Kariuki
Anne Wairimu Kariuki
Rådgiver
Anne er rådgiver for forretningsutvikling og jobber med internasjonal forretningsutvikling, kommunikasjon og lokalt nettverk innen Energi og AgriTech. Hun jobber tett med Team Norway for å bidra til økt verdiskaping. Hun har bred kompetanse innen markedstilgangsstrategi, partnervalg og produkt- & markedstesting. Hun har en grad i energiteknikk og er sertifisert energileder.
Publisert :
Sist oppdatert :