Hopp til hovedinnhold

Markedsinformasjon om Russland

Russland© Evgeniy Shevlyakov
Ta kontakt med ambassaden for mer informasjon om Russland.

Utenriksdepartementet opplyser at alt bilateralt samarbeid Norge har med russiske myndigheter stilles i bero inntil videre. Dette er i tråd med hva likesinnede land gjør. Aktiviteten ved Innovasjon Norges kontor i Moskva vil i tråd med dette ligge nede inntil videre. Når den kan gjenopptas vil avhenge av den politiske utviklingen, herunder i Russland.

Vi anbefaler norske virksomheter som har aktiviteter i Russland å gjøre seg kjent med Utenriksdepartementets reiseråd og de gjeldende handelsanksjoner fra februar 2022. Du finner en oversikt over gjeldende tiltak i artikkelen under. Se også UDs sider om eksportkontroll her.

Publisert :
Sist oppdatert :