Hopp til hovedinnhold

Markedsinformasjon om Saudi-Arabia

Hovedstaden Riyadh i Saudi Arabia
Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, Midtøstens største økonomi og G20-medlem. Økte utenlandske investeringer er sterkt etterspurt som ledd i landets økonomiske, sosiale og kulturelle reformplan. Kontoret vårt i Dubai dekker Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia som marked

Reformplanen Visjon 2030 skal diversifisere økonomien. Det skjer også en betydelig internasjonalisering av saudisk næringsliv.

De store omstillingene og privatiseringen bør gi økte muligheter for norsk næringsliv, både for norsk leverandørindustri innen olje og gass, og en rekke andre industrier og sektorer. Saudi-Arabia satser blant annet på innovasjon, digitalisering, høyteknologi, transport (tog og t-bane), smart cities, grønn teknologi, bedrede helsetjenester, utdanning, og landet har dessuten store planer om å utvikle egen akvakulturindustri. Det er dessuten en økende bevissthet om å spise sunnere og derfor er det økende etterspørsel etter norsk sjømat.

Å komme inn på dette markedet kan oppfattes som krevende og det trengs grundig forarbeid, tålmodighet og gode lokale kontaktpersoner. De som derimot kommer seg på innsiden gjør det ofte svært godt.

Ta kontakt med vår kontor i Dubai for mer informasjon om Saudi-Arabia.

Publisert :
Sist oppdatert :