Hopp til hovedinnhold

Markedsmuligheter i Singapore

Singapore by med hav, båter og byhageFoto: Getty Images
På tross av utfordringer med myndighetspålagte restriksjoner melder norske selskaper i Singapore om god lønnsomhet. To tredeler av bedriftene forventer økt vekst i 2022, viser en ny rapport fra Innovasjon Norge.

Med et bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger som er blant de høyeste i verden, representerer Singapore betydelige muligheter for norske bedrifter.

Rapporten, som er et samarbeid med den norske ambassaden og næringsforeningen i Singapore (NBAS), gir innsikt i hvordan norske selskaper opplever forholdene på bakken i den lille bystaten.

Les rapporten Singapore Business Climate Survey (PDF).

En døråpner for regionen

71 norske selskaper med fysisk tilstedeværelse i Singapore besvarte undersøkelsen som rapporten er basert på. I tillegg ble det gjennomført dybdeintervjuer med flere selskaper. Generelt melder selskapene tilbake om gode forhold for å drive næringsvirksomhet i Singapore. Et flertall av selskapene melder at de var lønnsomme det siste året og om lag to tredeler venter økt omsetning fremover.

Singapore har over lengre tid blitt ansett for å være en «hub» og en døråpner for å nå vekstmarkedene i regionen. Dette bekreftes av selskapene, hvorav mange melder at størsteparten av inntektene deres kommer utenfra Singapore.

Samtidig er selskapene tydelig på at koronapandemien, og tilhørende restriksjoner, har gjort det betydelig vanskeligere å gjennomføre forretninger i regionen, deriblant å kunne møte eksisterende kunder og erverve nye. Mange melder også om utfordringer knyttet til innvilgning og fornyelse av arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere. Dette er utfordringer som Singapore er nødt til å ta tak i hvis det ønsker å forbli et attraktivt land for utenlandske selskaper og talent.

Publisert :
Sist oppdatert :