Hopp til hovedinnhold

Miljøteknologi i Kina

Stor vindmølle som gårFoto: Robin Strand
Miljøteknologi og grønne løsninger blir stadig mer utbredt i Kinas industri og næringsliv, og landets myndigheter bevilger store ressurser for å få bukt med forurensingen av luft, vann og jordsmonn.

Begrepet miljøteknologi favner bredt. Det omfatter teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som fremmer effektiv ressursbruk og reduserer miljøfotavtrykket til bedrifter i alle sektorer.

Myndighetene leder an

I Kina leder offentlige myndigheter an utviklingen på miljøteknologifeltet. De fastsetter retningslinjer og utslippsmål for de ulike industrisektorene, kontrollerer at reglene etterleves og tilbyr finansieringsstøtte. Forretningsmuligheter for grønne løsninger oppstår ofte i synergi med utviklingen i regelverket og utvikles i samarbeid med myndighetene.

I 2018 offentliggjorde Kinas statsråd en omfattende tiltaksplan mot miljøproblemer med tittelen "Den treårige handlingsplanen for vern av en blå himmel." Innen 2020 skal blant annet følgende mål oppnås:

  • PM2,5-konsentrasjoner i byer med dårlig luftkvalitet skal reduseres med mer enn 18 prosent sammenlignet med 2015-nivåer.
  • Antall dager med forurenset luft skal reduseres med mer enn 25 prosent sammenlignet med 2015-nivåer.
  • Utslipp av SO2 og NOx skal reduseres med mer enn 15 prosent sammenlignet med 2015-nivåer.

Kjemper mot forurensning

Bekjempelse av luft, vann og jordforurensning forventes å være fokusområder når den 14. femårsplanen lanseres i 2021. Norske selskaper med internasjonale ambisjoner vil finne potensielle markedsmuligheter på områder som vann- og slambehandling, avfallshåndtering og gjenvinning, industrielle utslipp og jordsanering. Men i de aller fleste sektorer er det behov for grønne løsninger, blant annet på effektiv energibruk og innovative materialer.

Klikk her for å få vite mer om markedsmuligheter innen vannrensning i Kina.

Hvor ligger mulighetene?

  • Rehabilitering av vannreservoarer, vannforsynings- og vannsparingsteknologi, behandling av avløpsvann fra industrien.
  • Flyktige organiske forbindelser (VOC), industriutslipp.
  • Gassutvinning fra søppelfyllinger og husholdningsavfall, biogassmotorer og -anlegg, gjødsel fra avfall, plastavfallsbehandling.
  • Sanering og gjenoppretting av landbruksjord, gjenvinning av industrijord.
  • Løsninger for effektiv bruk og gjenbruk av energi
  • Innovative materialer
  • Forskning, utvikling og kommersialisering av teknologi.

Med de store summene som investeres i miljøteknologi er Kina et attraktivt sted for norske selskaper å pilotere og teste løsninger før kommersialisering. Innovasjon Norge hjelper selskaper å posisjonere seg opp mot passende lokale samarbeidspartnere. Tilskudd til utvikling og internasjonalisering av miljøteknologi er også tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt med vår ekspert:

Qin Shi
Seniorrådgiver
Qin.Shi@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :