Hopp til hovedinnhold

Møt våre ansatte: finansieringsrådgiver

Kvinnelig ansatt Pernille hos Innovasjon Norge© Astrid Waller
Pernille hjelper noen av Norges mest ambisiøse gründere med å løse store samfunnsutfordringer.

Fra Romsenter til Gründersenter

Jeg har en bachelor i entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI og en master i International business. Jeg har studert i USA og Australia, og hjemme i Norge har jeg bodd i fire ulike fylker før, under og etter studiene. Før jeg begynte i Innovasjon Norge har jeg blant annet jobbet med å oppsummere forskning for Helsedirektoratet, samt kartlegge norske bedrifter som bruker satellitteknologi for Norsk Romsenter. Da jeg så at Innovasjon Norges nasjonale Vekst- og Gründersenter i Førde trengte folk, måtte jeg gripe sjansen! Kort tid etter var jeg, et par ski, og et lite flyttelass på vei til Sogn og Fjordane for å bistå gründere i tidlig fase over hele landet.

De som vil endre verden

Vel tre år etter jobber jeg fortsatt med gründere, men nå i Oslo Viken og med dem som har kommet litt lenger med forretningsutviklingen sin. Årene i Førde ga meg innsikt i hvor krevende det er å være gründer i tidlig-fase, og at Innovasjon Norge kan spille en avgjørende rolle i at gode, samfunnsnyttige prosjekter som kan bidra til økt verdiskaping, ser dagens lys.

I min hverdag som finansieringsrådgiver i Start up-teamet i Oslo, møter jeg utrolig mange spennende gründere. Jeg møter mennesker i alle aldre og med vidt forskjellige bakgrunner, men med det til felles at de ønsker å løse et problem - ofte store problemer samfunnet står overfor i dag. Å få lov til å jobbe med disse menneskene er veldig inspirerende og givende. Det er gøy å følge deres reise fra et tidlig ide-stadie til at de faktisk er ute i markedet med sine produkter eller tjenester.

Jeg behandler søknader om tilskudd og lån og må raskt sette meg inn i nye komplekse problemstillinger. Som finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge har man ofte på seg flere hatter: litt bankkvinne, litt investor, og sist men ikke minst sparringpartner som skal stille de gode spørsmålene og hjelpe gründeren et skritt videre, selv om prosjektet kanskje ikke kvalifiserer til finansiering hos Innovasjon Norge.

Alltid muligheter for å lære noe nytt

I Innovasjon Norge er det lett å vokse som ansatt. Det er mange faglige utfordringer og komplekse prosjekter man jobber med hvor man nesten ikke kan unngå å lære noe nytt. Det er en tverrfaglig organisasjon, og det er mange muligheter for å være med på spennende prosjekter hvis man rekker opp hånda!

Sist men ikke minst er det veldig mange dyktige og spennende mennesker som jobber i Innovasjon Norge. Jeg opplever kulturen i organisasjonen som inkluderende, hvor folk har et ønske om å spille hverandre gode.

Publisert :
Sist oppdatert :